Nowa rozprawa ws. Troya Davisa – Amnesty International

Nowa rozprawa ws. Troya Davisa

-Jesteśmy wdzięczni, że Sąd Najwyższy uznał za zasadne przeprowadzenie dochodzenia w sprawie Troya Davisa- – mówiła Laura Moye, kierowniczka kampanii AIUSA na rzecz zniesienia kary śmierci. -Od lat Amnesty International jest zdania, że kwestia niewinności tego człowieka jest niepodważalna i powinna ujrzeć światło dzienne. W końcu się to stało. Przy braku twardych dowodów wiążących Davisa z zabójstwem funkcjonariusza MacPhaila, byłoby niedorzecznością karać go śmiercią tylko dla wygodnego zakończenia tej niejasnej sprawy. W końcu pojawiła się szansa, aby wygrała sprawiedliwość.-
Według SCOTUSblog, Sąd nakazał Sądowi Rejonowemu -uzyskać zeznania i odkryć fakty, które jednoznacznie określą czy zebrane dowody wskazują na niewinność Davisa-.
Davis został w 1991 roku oskarżony o zabicie policjanta Marka Allena MacPhaila. Nie znaleziono broni ani fizycznych dowodów zbrodni wiążących Davisa z zabójstwem. Siedmiu z dziewięciu świadków odwołało lub zmieniło swoje początkowe zeznania złożone pod przysięgą. Jeden z pozostałych jest uważany za faktycznego sprawcę zajścia. Od wydania raportu -Gdzie jest moja sprawiedliwość– w lutym 2007 roku, Amnesty prowadzi intensywną kampanię o przeprowadzenie nowego dochodzenia, jak również o łaskę dla Davisa. Zebraliśmy setki tysięcy podpisów pod petycją o ułaskawienie i wiele listów od osobistości z całego świata. Pisaliśmy w tej sprawie m.in. podczas Maratonu Pisania Listów 2008
tłum. Karolina Machalska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2997