Nowe innowacyjne narzędzie, które pokazuje skalę izraelskich zniszczeń w Gazie – Amnesty International

Nowe innowacyjne narzędzie, które pokazuje skalę izraelskich zniszczeń w Gazie

Internetowe narzędzie śledcze, które pokazuje ataki sił Izraela na Gazę podczas konfliktu w lipcu i sierpniu 2014 roku, zostało dzisiaj zaprezentowane przez Amnesty International i Forensic Architecture. Jego celem jest wywarcie presji i w efekcie pociągnięcie do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i inne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego.

Platforma umożliwia użytkownikom zbadanie i analizowanie informacji o izraelskiej operacji wojskowej prowadzonej w Gazie w 2014 roku. Pierwsze dane, które już znajdują się na platformie i będą aktualizowane, pokazują wzorzec ataków dokonywanych przez siły Izraela, stanowiących poważne
i systemowe naruszenia.

– Platforma jest najbardziej kompleksowym zapisem ataków, które miały miejsce podczas konfliktu w 2014 roku aż do dzisiaj. Pozwala nam na zebranie informacji o ponad 2 500 atakach, prezentując szeroką skalę zniszczeń dokonanych przez izraelską operację wojskową trwającą 50 dni w ubiegłym roku – powiedziała Aleksandra Zielińska, Koordynatorka Kampanii Amnesty International.

– Poprzez ujawnienie wzorców działań platforma ma potencjał, by pokazać systemową naturę izraelskich naruszeń popełnionych podczas konfliktu. Naszym celem jest, by narzędzie było używane przez badaczy zajmujących się prawami człowieka i doprowadziło do pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione podczas konfliktu.

Jak działa platforma

Platforma rejestruje czas i lokalizację każdego z ataków, umieszcza je na interaktywnej mapie i klasyfikuje. Są tam zdjęcia, nagrania, zeznania naocznych świadków i zdjęcia satelitarne. Z pomocą nowych technologii użytkownicy mogą zobaczyć i szukać tych informacji, by znaleźć wzorce działania izraelskich sił podczas konfliktu. Celem jest zidentyfikowanie, czy poszczególne ataki naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i czy stanowią zbrodnie wojenne.

Zespół badaczy w Londynie i Gazie pracował kilka miesięcy, by zgromadzić i wprowadzić dane zebrane w terenie przez organizacje zajmujące się prawami człowieka w Gazie – Al Mezan i Palestyńskie Centrum Praw Człowieka (PCHR) oraz przez Amnesty International.

Wzorzec izraelskich naruszeń

Podczas gdy duża cześć informacji multimedialnych jest wciąż przetwarzana, w tym zeznania, zdjęcia, filmy i zdjęcia satelitarne, platforma dokumentuje ponad 270 izraelskich ataków przeprowadzonych z użyciem ognia artyleryjskiego podczas konfliktu w 2014 roku, kiedy zginęło ponad 320 cywili. Wielokrotne użycie artylerii, nieprecyzyjnych materiałów wybuchowych i działania na gęsto zaludnionych obszarach cywilnych stanowią masowe ataki (indiscriminate attacks), które powinny zostać zbadane jako zbrodnie wojenne.

Ponadto platforma ilustruje przytłaczający wzorzec ukierunkowywania ataków na domy i budynki mieszkalne. Ponad 1 200 ataków izraelskich skierowano na domy, co skutkowało zabiciem ponad 1 100 cywili. Ataki ukierunkowane na osoby cywilne, nie uczestniczące bezpośrednio w działaniach wojennych, i na obiekty cywilne są zakazane na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego  i prawa wojny. Amnesty International, Komisja Śledcza ONZ i inne organizacje monitorujące konflikt podniosły alarm w związku z dużą ilością takich ataków podczas konfliktu w 2014 roku.

Użytkownicy platformy mogą także zauważyć inne niepokojące wzorce, takie jak izraelskie ataki uderzające w pracowników i obiekty medyczne, a także nadużywanie ataków ostrzegawczych (tzw. knock on the roof), kiedy po wystrzeleniu pocisku z drona zaraz następuje wystrzelenie większej bomby. Amnesty International uważa, że takie działania nie są efektywnym ostrzeżeniem ani nie zwalniają władz Izraela z obowiązku niekierowania ataków na cywili i ich własność.

Innowacyjne narzędzie

– Uruchomienie platformy w rok od rozpoczęcia konfliktu stanowi znaczący krok w procesie dokumentowania pełnej skali naruszeń, które miały miejsce w Gazie. Jest to także wezwanie dla osób i organizacji, by przesyłać więcej zdjęć, zeznań świadków i innych dowodów ataków, których doświadczyli lub udokumentowali  – powiedział Eyal Weizman, dyrektor Forensic Architecture.

W erze cyfrowej gwałtownie wzrosło tempo i znaczenie gromadzenia informacji podczas kryzysów, takich jak zeszłoroczny w Gazie. Multimedialne dowody często mogą mieć znaczącą rolę w potwierdzeniu zdarzeń. Platforma oferuje efektywną metodę korzystania i sprawdzania różnych typów informacji.

– Platforma wykorzystuje siłę wirtualnego narzędzia, aby udostępnić informacje o skomplikowanych wydarzeniach, jakim jest konflikt w Gazie. Umożliwia użytkownikom poruszanie się po mapie, od drobnych szczegółów po większy obraz konfliktu, ukazując związki pomiędzy wydarzeniami – powiedział Francesco Sebregondi, koordynator platform z Forensic Architecture.

– Projekt ten postrzegamy jako pierwszy krok w stronę efektywniejszego monitorowania i dzielenia się danymi pomiędzy świadkami na miejscu, organizacjami i społecznościami na całym świecie.

Informacje dodatkowe

Forensic Architecture jest projektem badawczym z siedzibą w Goldsmiths, University of London.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

1126