Nowy Projekt “Edukacja dla Godności” – Amnesty International

Nowy Projekt “Edukacja dla Godności”

-Edukacja dla Godności-  (Education for Human Dignity) to nowy, trzyletni projekt edukacji o prawach człowieka Amnesty International.
Edukacja o prawach człowieka jest dla nas skutecznym narzędziem, które obejmujecie nie tylko proces uczenia się, ale i konkretnych działań, zmian codziennych zachowań i przyzwyczajeń na rzecz poszanowania prawa człowieka.
Projekt -Edukacja dla Godności- opiera się na założeniach i celach kampanii -Żądamy Godności- (Demand Dignity), która pokazuje, że ubóstwo to nie tylko brak dochodu, ale przede wszystkim brak podstawowych praw człowieka, brak bezpieczeństwa, dyskryminacja i brak możliwości decydowania o swoim losie. Wierzymy, że prawa człowieka są kluczem do wyjścia z pułapki ubóstwa, aby poprawa życia miliomów ludzi była trwała i długofalowa. Respektowanie praw człowieka wymaga ich włączenia, zapewnienia ludziom prawa głosu, a także tego, aby władza zapewniła, że ludzie mogą prowadzić życie wolne od strachu i niedostatku. Nieposzanowanie praw człowieka skutkuje ubóstwem i je podtrzymuje. Także ubóstwo prowadzi z powrotem, prosto do takich naruszeń. Z doświadczenia Amnesty International wynika, że prawa człowieka są niepodzielne i tylko całkowite przestrzeganie praw człowieka może zapewnić wychodzenie z ubóstwa i zapobieganie skutkom życia w ubóstwie.
Projekt -Edukacja dla Godności- pozwoli jego uczestnikom i uczestniczkom na lepsze zrozumienia, że ubóstwo i naruszenia praw człowieka często są ze sobą powiązane. Stworzy również możliwości działania i wspierania osób żyjącym w ubóstwie, których prawa są łamane. Tematami projektu są prawo do życia w godności, do zdrowia, edukacji, mieszkania czy decydowania o swoim losie, jako przykłady podstawowych praw człowieka. Projekt porusza również inne aspekty praw człowieka, promuje równość, partycypację społeczną oraz wartość godnego życia. Główne działania projektu to tworzenie materiałów edukacyjnych z udziałem przedstawicieli krajów globalnego Południa, szkolenia dla trenerów/trenerek, nauczycieli/nauczycielek, przedstawicieli/przedstawicielek organizacji, którzy zajmują się edukacją rozwojową oraz warsztaty dla uczniów/uczennic.
Zasięg projektu obejmuje trzy kraje europejskie – Polskę, Włochy i Słowenię. W latach 2010-2013 dotrze do ponad 3 tysięcy trenerów/trenerek, nauczycieli/nauczycielek oraz obejmie swoimi działaniami ponad 47 tysięcy młodych ludzi w Europie.
Projekt przyczyni się do wzrostu świadomości i zrozumienia związku ubóstwa z prawami człowieka oraz znaczeniem przestrzegania praw człowieka jako kluczowego aspektu wychodzenia z ubóstwa. Dzięki edukacji o prawach człowieka, materiałom wypracowanym w czasie projektu uczestnicy i uczestniczki zaangażują się w działania na rzecz eliminowanie ubóstwa na świecie z uwzględnieniem perspektywy praw człowieka. W Polsce łącznie zostanie przeszkolonych 40 aktywistów/animatorów edukacji o prawach człowieka, 120 trenerów, którzy przeprowadzą warsztaty dla ponad 2000 uczniów i uczennic oraz ich nauczycieli i nauczycielek. Projekt zakłada również działania dla aktywistów i aktywistek organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International.
Więcej informacji o projekcie również na stronie naszych partnerów:

  • Amnesty International Włochy www.amnesty.it
  • Amnesty International Słowenia www.amnesty.si

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2714