Nowy raport AI: Rasizm i wymierzanie sprawiedliwości – Amnesty International

Nowy raport AI: Rasizm i wymierzanie sprawiedliwości

Doświadczenie milionów ludzi na całym świecie wskazuje na prosty fakt: rasizm podważa fundamenty wszystkich praw człowieka. Rasizm dostrzegany jest – w różnym stopniu i przejawiając się w różnych formach – w niemal wszystkich krajach świata, a często system wymiaru sprawiedliwości umacnia rasizm poprzez uleganie uprzedzeniom, jakie funkcjonują w miejscowej społeczności.

Raport AI podkreśla: tam, gdzie ą przejawy rasizmu, nie można oczekiwać sprawiedliwości. Wskazuje na niektóre kraje – na występujące w nich przypadki mające związek z wymiarem sprawiedliwości, z funkcjonowaniem systemu sądownictwa, ze sposobem egzekwowania prawa przez służby bezpieczeństwa i z nadużyciami w kontekście procedur badających zasadność udzielania azylu.

Amnesty International będzie wzywać rządy do zaprzestania politycznej dysputy, jaka zagraża przygotowaniom do Światowej Konferencji. Spory wokół kompensaty za niewolnictwo i kolonializm i zagadnienia dotyczące Izraela mogą spowodować, że cała Konferencja straci na znaczeniu.

Prezentacja Raportu AI dokonana zostanie na konferencji prasowej w Londynie, w siedzibie Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (the Foreign Press Association), 11 Carlton House Palace, w środę 25 lipca o godz.10.30. Raport prezentować będą Kate Gilmore – Sekretarz Wykonawczy Amnesty International, Claudio Cordone – dyrektor programów w Międzynarodowym Sekretariacie AI w Londynie i Samkelo Mokhine – przedstawiciel sekcji AI w Afryce Południowej.

Kontakt w sprawie Raportu AI i konferencji prasowej w Londynie: Biuro Prasowe Amnesy International (Londyn), tel. / 20 7413/ 5566.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5273