Nowy spot i petycja Amnesty International w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce – Amnesty International

Nowy spot i petycja Amnesty International w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce

Amnesty International przygotowała spot promujący petycję do Premiera Donalda Tuska, wzywającą do wyjaśnienia sprawy tajnych więzień CIA w Polsce.

Materiał zwraca uwagę na szczególnie okrutne formy traktowania i torturowania osób zatrzymanych w ramach “wojny z terroryzmem”.

Abd al Rahim Hussajn al-Nashiri i Abu Zubajda zostali zatrzymani w 2002 r. Po przekazaniu Stanom Zjednoczonym byli przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA przez około cztery lata. Prawdopodobnie poddawano ich torturom, w tym podtapianiu, biciu, kopaniu, pozbawianiu snu, zastraszaniu i przetrzymywaniu w szczególnie bolesnych i nienaturalnych pozycjach. We wrześniu 2006 roku zostali przeniesieni do więzienia w bazie wojskowej Guantánamo na Kubie, gdzie przebywają do dziś.

Abu Zubajda i al-Nashiri zeznali, że w latach 2002-2003 byli przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA w Polsce.

Amnesty International wzywa rząd Polski do zapewnienia kontynuacji rozpoczętego śledztwa w sprawie udziału Polski w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA oraz podjęcia kroków w celu zapewnienia, że to trwające już od trzech lat śledztwo będzie prowadzone w sposób rzetelny, bezstronny oraz z uwzględnieniem wszelkich dowodów i okoliczności.

Spot można obejrzeć na stronie z petycją: amnesty.org.pl/petycja/wiezieniacia

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

2209