Nowy zakaz oznacza dalszą izolację Irańczyków. – Amnesty International

Nowy zakaz oznacza dalszą izolację Irańczyków.

Oświadczenie wydane we wtorek przez irańskie władze zawiera również listę mediów uznanych za wywrotowe, a kontakt z nimi został uznany za przestępstwo kryminalne.
Ten krok wygląda na chęć ukrycia przed światem prawdziwej skali wydarzeń w Iranie i utrudnienia w dokumentowaniu przypadków łamania praw człowieka. Tym bardziej, że zostało ono wydane po mających miejsce niedawno aresztowaniach dziennikarzy i obrońców praw człowieka, którzy odgrywali kluczową rolę w informowaniu świata o masowych naruszeniach praw człowieka w Iranie. Aresztowany został między innymi Emadeddin Baghi, laureat nagrody Martina Ennalsa w 2009r.
Takie postępowanie władz irańskich jest złamaniem Artykułu 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Iran jest stroną. Pakt gwarantuje m.in. swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru.
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu w Iranie są karane wyrokami od trzech miesięcy do 10 lat więzienia. W niektórych przypadkach może być również wydany wyrok śmierci.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2857