Nowy Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International – Amnesty International

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International

W dniach 16-17 kwietnia odbyło się Krakowie 21. Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia Amnesty International.

Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia zatwierdzili raport merytoryczny oraz finansowy z działalności  Stowarzyszenia w 2010 roku, przyjęto również plan operacyjny i budżet na rok 2012.

Wybrano również nowych członków i członkinie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzą: Mateusz Hładki (prezes), Mateusz Król (sekretarz), Monika Klimkowska (skarbniczka), Agnieszka Gałka, Martyna Markiewicz, Janusz Niedbał oraz Elżbieta Wiercińska-Kazimierczuk. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Annę Dzierzgowską, Marcina Komosę i Magdę Kozyrę.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Konkurs filmów o prawach człowieka i debata “Obcy w swoim domu. Palestyńczycy a Izrael” – Amnesty na festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity

Powiązany temat

Izrael/OTP: Rośnie liczba bezprawnych zabójstw i innych przestępstw. Apartheid Izraela wobec Palestyńczyków musi się skończyć

Powiązany temat

„Lex Woś” − poselski projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych − uwagi organizacji pozarządowych

2377