Oświadczenie Amnesty International: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i wybór nowych sędziów

Oświadczenie Amnesty dotyczące przebiegu prac nad Ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i wyborem nowych sędziów Trybunału. Pozamerytoryczne i polityczne przesłanki nie mogą decydować o procesie zmian mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.

W związku z przebiegiem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Amnesty International stanowczo podkreśla, że pozamerytoryczne i polityczne przesłanki nie mogą decydować o procesie zmian mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.

Działania podejmowane w ostatnim czasie przez przedstawicieli nowo wybranego Parlamentu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i tempa prowadzenia procesu oraz dyskusji w przedmiocie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wyboru nowych sędziów Trybunału, nie licują z powszechnie uznanymi zasadami tworzenia prawa, naczelną zasadą niezależności władzy sądowniczej oraz rangą nadaną Trybunałowi Konstytucyjnemu przez samą ustawę zasadniczą.

Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa zakłada przestrzeganie prawa przez wszystkich jego adresatów, zarówno przez obywateli jak i organy państwowe, a nieodłącznymi jej elementami są zasady tzw. przyzwoitej legislacji, będące konkretnymi zasadami tworzenia prawa.

Działania, które nie spełniają powszechnie przyjętych standardów tworzenia prawa godzą również w zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa. Proces nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który jest filarem realizacji zasady państwa prawa, musi zapewnić odrębność i niezależność Trybunału.

Amnesty International wzywa wszystkie organy władzy publicznej o rozważne stanowienie prawa, poprzedzone rzetelną dyskusją i konsultacjami, zarówno w przedmiocie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jak i wszystkich kolejnych aktów prawnych mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.

Zdjęcie – źródło: pl.wikipedia.org CC BY-SA 3.0
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Tęcza nie obraża – żądaj sprawiedliwości dla aktywistek!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Rząd tworzy tajemniczą „politykę migracyjną Polski”, organizacje odpowiadają

Powiązany temat

Polska: Uczestnicy bezprecedensowej fali protestów w całym kraju powinni być chronieni, a nie atakowani

1065