Oświadczenie w sprawie mowy nienawiści – Amnesty International

Oświadczenie w sprawie mowy nienawiści

Amnesty International Polska jest zaniepokojona atakami rasistowskimi na społeczność romską w Polsce, które rozpoczęły się w Internecie w odpowiedzi na informacje o sytuacji Romów rumuńskich i groźbę ich przymusowego wysiedlenia. Amnesty International Polska poinformowała o tym Prezydenta Miasta Wrocławia.

W piśmie przesłanym do Urzędu Miasta Wrocławia w poniedziałek 8 kwietnia Dyrektorka Amnesty International Polska, Draginja Nadaždin, przekazała informacje o możliwości zagrożenia bezpieczeństwa społeczności Romów rumuńskich z ul. Kamieńskiego. W Internecie pojawiły się szokujące ataki na mieszkańców obozowiska, włącznie ze stosowaniem mowy nienawiści.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, wysiedlenie społeczności obozowiska, jeśli odbyłoby się w planowanej formie, byłoby naruszeniem praw człowieka. Standardy te mówią o tym, że wysiedlenie powinno być ostatecznością, powinno się odbyć po konsultacji z mieszkańcami oraz przy zapewnieniu, że nikt nie będzie narażony na bezdomność w wyniku tego procesu.

Amnesty International Polska zaapelowała więc do Prezydenta Dutkiewicza zarówno o poszanowanie standardów praw człowieka, jak i zapewnienie bezpieczeństwa społeczności Romów rumuńskich z Kamieńskiego oraz reagowanie na wszelkie ataki na tle rasistowskim.

Więcej:

Draginja Nadażdin w naTemat.pl >>

Pilna Akcja w sprawie groźby przymusowego wysiedlenia mieszkańcy obozowiska przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu >>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1863