Oświadczenie Zarządu Amnesty International – Amnesty International

Oświadczenie Zarządu Amnesty International

Zarząd Amnesty International popiera działania Sabiny Złotorowicz, która wykazała się odwagą cywilną i wrażliwością na przestrzeganie zasad tolerancji, wyrażając swój sprzeciw wobec spotkania Obozu Narodowo-Radykalnego w opolskim Młodzieżowym Domu Kultury.

Wyrażając swój sprzeciw wobec debaty ONR Sabina Złotorowicz napisała: “MDK, udostępniając miejsce na spotkanie, stwarza tym samym możliwość głoszenia poglądów sprzecznych z demokracją, tolerancją, poszanowaniem praw człowieka czy innych kultur. Nadmienię, że w Deklaracji Ideowej ONR znajdują się treści nawołujące do sprzeciwu wobec narzucenia przez rządy panujące na terenie Unii Europejskiej i jej członków modelu społeczeństw multikulturowych, jako z gruntu fałszywego i niebezpiecznego”.

Sabina Złotorowicz wiele razy podkreślała, że wystąpiła w tej sprawie jako osoba prywatna. Chciałabym jednak podkreślić, że jej postawa jest zgodna z zasadami i wartościami, na których opiera się działalność ruchu. Przestrzeganie praw człowieka ściśle wiąże się z poszanowaniem zasad demokracji oraz tolerancji wobec innych kultur.

Godna pochwały jest postawa sprzeciwiająca się sytuacji, w której może dojść do naruszenia tych zasad.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International

Zuzanna Kulińska, prezeska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

2412