Oświadczenie Zarządu Amnesty International – Amnesty International

Oświadczenie Zarządu Amnesty International

We wspomnianym mieszkaniu przebywały osoby, które dzień wcześniej brały udział w demonstracjach przeciwko tarczy antyrakietowej. Według oświadczenia policji interwencja była spowodowana zakłóceniem ciszy nocnej.

Jednak wątpliwości Amnesty International budzą następujące okoliczności:
– do interwencji doszło tuż przed godziną 6.00, kiedy kończy się ciszą nocna
– w interwencji brało udział aż ośmiu policjantów
– użycie siły przez funkcjonariuszy było niewspółmierne do sytuacji, co potwierdzają obdukcje lekarskie

Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International podkreśla, że użycie siły przez funkcjonariuszy musi być współmierne do sytuacji. Zarząd domaga się również publicznego oświadczenia ze strony policji, w którym policja wyjaśniłaby okoliczności i sposób przeprowadzenia interwencji i które by jednoznacznie pokazało, że nie istniał związek między powyższym zdarzeniem a faktem, iż zatrzymane osoby brały udział w zgromadzeniu publicznym.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3576