Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International – Amnesty International

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International

Amnesty International od lat bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka. Członkowie i członkinie Amnesty International walczą o świat, w którym każdy może korzystać ze swoich praw. Piszemy listy, demonstrujemy, podpisujemy się pod petycjami, analizujemy i opiniujemy dokumenty, rozmawiamy z władzami. Poprzez różne działania udaje nam się wpłynąć na poprawę sytuacji wielu osób.
W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost ataków i nieprzychylnych komentarzy kierowanych w stronę Stowarzyszenia, w szczególności w stosunku do wolontariuszy i wolontariuszek oraz pracowników i pracowniczek. Amnesty International nie jest odosobniona, ataki kierowane są także w stronę innych osób i organizacji. Klimat ataków personalnych i zastraszania organizacji to próba zdyskredytowania dotychczasowych osiągnięć organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka w Polsce. Mowa nienawiści szerzy się na niebezpiecznie dużą skalę. Jesteśmy solidarni z osobami, które w ostatnich dniach otrzymały szereg negatywnych komunikatów, z których część była atakami ad personam i miała znamiona gróźb.
Ataki na Stowarzyszenie nie wpłyną na naszą działalność, kontynuujemy swoją regularną i wieloletnią pracę na rzecz praw człowieka w Polsce i na świecie.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

1020