Amnesty w Polsce

Stowarzyszenie Amnesty International Polska upomina się o prawa i godność człowieka od 1990 roku, kiedy zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, ale pierwsze akcje prowadzone przez działaczy Amnesty International w Polsce miały miejsce już w czasach PRL, gdy działania organizacji były zakazane. Nieformalnej grupie Amnesty International w latach 70. przewodzili m.in. Emil Morgiewicz i Adam Wojciechowski, którzy wstąpili do Amnesty International w 1975 roku.

Pierwsze akcje Stowarzyszenia miały miejsce już w 1990 roku. 4 czerwca, w rocznicę masakry na Tiananmen, Amnesty Polska było obecne przed ambasadą ChRL i upominało się o los więzionych studentów chińskich. Natomiast 10 grudnia 1990 Stowarzyszenie podjęło działania popularyzujące mało wówczas znaną treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w 42. rocznicę jej uchwalenia. 

Amnesty International Polska od 1991 r. rozpoczęło w sposób zorganizowany uczestniczenie w światowych kampaniach Amnesty International i podejmowanie edukacji na rzecz praw człowieka. Obecnie biuro Amnesty International znajduje się w Warszawie, gdzie zatrudnionych jest kilkanaście osób, które mogą liczyć na wsparcie wielu wolontariuszy i wolontariuszek.

Amnesty International jest ruchem społecznym, w Polsce współtworzy go ponad 8 tysięcy członków, członkiń i sympatyków. Jedną z głównych form realizacji działań statutowych stowarzyszenia jest aktywizm, rozumiany jako aktywizm członków indywidualnych, grup edukacyjnych i grup lokalnych.

W kilkunastu miastach w Polsce działają grupy lokalne, angażujące się w obronę praw człowieka. W latach 2002-2009 prowadzony był program edukacyjny Prawa Człowieka - Edukacja - Działanie, dzięki któremu powstała rozbudowana sieć szkolnych grup Amnesty International oraz zespoły trenerskie. Amnesty International konsekwentnie realizuje kolejne projekty edukacyjne - więcej informacji znajduje się na stronie Edukacji.

Polska sekcja realizuje kampanie o zasięgu globalnym, ale prowadzi także samodzielne działania zgodne z zasadami całego ruchu. 

Od 2001 r., w każdy weekend w okolicach 10 grudnia, Amnesty International Polska organizuje 24-godzinny Maraton Pisania Listów. Każdego roku setki tysięcy listów jest pisanych w setkach miejsc w całej Polsce w obronie osób, których prawa człowieka są łamane. Jest to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak dużą ilość ludzi w obronę praw człowieka. Wydarzenie to, wymyślone przez polską sekcję Amnesty International, stało się inspiracją dla innych krajów i obecnie jest wydarzeniem międzynarodowym.

Amnesty International Polska prowadzi również szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości o problemach uchodźców i migrantów.

Bezzwłocznie reagujemy na sytuacje kryzysowe na całym świecie zagrażające prawom człowieka. Oprócz tradycyjnego informowania o tych wydarzeniach opinii publicznej, organizujemy happeningi, demonstracje i protesty. W ten sposób pokazujemy, że łamanie prawa człowieka, bez względu na to, w którym zakątku świata ma miejsce, nie zostanie zignorowane.

Dołącz do 3 milionów ludzi
działających na całym świecie na
rzecz praw człowieka.
Razem możemy
zmieniać świat!

Wstąp

Poznaj ciekawych ludzi
w Twoim mieście, organizuj
happeningi z aktywistami Amnesty