Regulamin i polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne

 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://amnesty.org.pl
1.2. Strona internetowa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Amnesty International (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Piękna 66a/2, 00-672 Warszawa), identyfikujące się numerami NIP: 957-00-54-285, REGON: 190511397, KRS: 0000110695.
1.3. Strona internetowa umożliwia:
1.3.1. Zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia;
1.3.2. Podpisywanie petycji w sprawie osób, których prawa zostały złamane;
1.3.3. Dołączenie do Stowarzyszenia;
1.3.4. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia.
1.4. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne są:
1.4.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o rozdzielczości minimum 1280×900 pikseli;
1.4.2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0;
1.4.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
1.4.4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
1.5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
1.6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

 

2. Informacje dostępne na stronie internetowej

 

2.1. Stowarzyszenie Amnesty International dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
2.2. Poszczególne części strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.
2.3. Raporty dotyczące praw człowieka w Polsce i na świecie udostępniane są za pomocą plików PDF dostępnych pod adresem: https://amnesty.org.pl/co-robimy
2.4. Użytkownicy/czki strony internetowej mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.
2.5. Wszelkie prawa do strony internetowej oraz dostępnych na niej treści należą do Stowarzyszenia i/lub podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz podlegają ochronie prawnej.

 

3. Podpisywanie petycji

 

3.1. Strona internetowa umożliwia podpisywanie petycji ws. osób, których prawa zostały złamane.
3.2. W trakcie podpisywania petycji poufność i ochrona użytkownika/czki jest zapewniana za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS.
3.3. Podpisanie petycji nie jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od Stowarzyszenia jakichkolwiek informacji.
3.4. Brak zgody na otrzymywanie informacji od Stowarzyszenia powinien zostać wyrażony poprzez odznaczenie okienka „Zgadzam się na otrzymywanie informacji o akcjach Amnesty International” przy podpisywaniu petycji.

 

4. Dołączenie do Stowarzyszenia

 

4.1. Strona internetowa umożliwia dołączenie do Stowarzyszenia lub odnowienie składki członkowskiej.
4.2. Dokładne informacje dotyczące procesu wspomnianego w 4.1 dostępne są pod adresem: https://amnesty.org.pl/dolacz/

 

5. Przekazywanie darowizn

 

5.1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności.
5.2. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
5.3. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
5.3.1. Przelewu elektronicznego;
5.3.2. Karty płatniczej;
5.3.3. Przelewu tradycyjnego;
5.3.4. Karty kredytowej lub debetowej.
5.4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
5.5. Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na regularne wsparcie działań Stowarzyszenia (zwanej dalej: „Subskrypcją”).
5.5.1. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
5.5.2. W celu uruchomienia Subskrypcji należy zaznaczyć opcję „Powtarzaj darowiznę co miesiąc” dostępną na formularzu pod adresem: https://amnesty.org.pl/wspieraj
5.5.3. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Stowarzyszenie otrzyma pierwszą darowiznę, a użytkownik/czka – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji.
5.5.4. Kolejne darowizny będą przekazywane do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
5.5.5. Użytkownik/czka strony internetowej może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu należy się skontaktować z biurem Stowarzyszenia dzwoniąc na numer 22 827 60 00 lub wysyłając maila na pomagam@amnesty.org.pl.
5.6. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowy

 

6. Polityka prywatności

 

6.1. Stowarzyszenie Amnesty International z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
6.2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych Stowarzyszenia.
6.3. Storna internetowa korzysta z plików tekstowych tzw. cookies (ciasteczka).
6.4. Pliki tekstowe (ciasteczka) są używane w celu:
6.4.1. Ułatwienia korzystania ze strony internetowej;
6.4.2. Generowania i analizowania statystyk;
6.4.3. Dopasowania treści strony do oczekiwań i zainteresowań naszych użytkowników/-czek.
6.5. Poszczególne pliki tekstowe (ciasteczka) mają następujące zastosowanie:

 

ZastosowanieOpis
AnalitykaWykorzystujemy ciasteczka do zbierania informacji o tym ile osób odwiedza naszą witrynę, skąd do niej trafiają oraz ile czasu poświęcają na zapoznanie się z jej treścią.
KomunikacjaWykorzystujemy ciasteczka w celu dopasowania zawartości naszej witryny do zainteresowań użytkowników oraz spersonalizowanej komunikacji.
Ułatwienia dostępuWykorzystujemy ciasteczka aby ułatwić dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny oraz zapobiec nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania.
ReklamyWykorzystujemy ciasteczka  do tworzenia bardziej interesujących reklam oraz niewyświetlania reklam użytkownikom niezainteresowanym.

 

6.6. Każdy użytkownik strony internetowej może samodzielnie zarządzać plikami tekstowymi (ciasteczkami), w tym blokować i ograniczać instalowanie plików, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
6.7. Brak blokowania plików tekstowych (ciasteczek) oznacza zgodę na ich użycie.
6.8. W zależności od rodzaju i historii relacji użytkownika/czki ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może obejmować m.in.: imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o udziale w akcjach Stowarzyszenia oraz udzielonym wsparciu finansowym.

 

7. Postanowienia końcowe

 

7.1. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez użytkowników/czki strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
7.2. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik/czka strony internetowej zostanie poinformowany/a przez umieszczenie na stronie internetowej: https:// amnesty.org.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.
7.3. Wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://amnesty.org.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.