Obrońcy Baszira – Amnesty International

Obrońcy Baszira

Znamy już przykłady karania satrapów (np. Miloszević z Serbii, Taylor z Liberii), ale tylko byłych. Baszir natomiast, odpowiedzialny za zbrodnie wojenne w Darfurze, gdzie pod jego miłościwą prezydencją od 2003 r. zamordowano około 300 tys. ludzi, jest pierwszym urzędującym szefem państwa ściganym przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości. więcej

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3179