Obrońcy praw człowieka z Białorusi, Turkmenistanu i Rosji z wizytą w Polsce – Amnesty International

Obrońcy praw człowieka z Białorusi, Turkmenistanu i Rosji z wizytą w Polsce

Rosja, Białoruś i Turkmenistan owiane są złą sławą z powodu prześladowań, wobec osób, które w sposób pokojowy korzystają ze swoich praw. Amnesty International jest zaniepokojona, że działania obrońców praw człowieka są uznawane przez władze za niezgodne z prawem. Funkcjonariusze państwowi prześladują, torturują i aresztują ich bez obaw przed konsekwencjami.<-xml:namespace prefix = o />


 


Spotkania z gośćmi odbędą się:


 


Lublin: poniedziałek 23 maja, Trybunał Koronny ul. Rynek 1, godz. 17.00


 


Warszawa: wtorek 24 maja, gmach główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1,  godz. 18.00


 


Wezmą oni także udział w konferencji prasowej prezentującej Raport Roczny 2005 Amnesty International, w środę 25 maja, biuro AI w Warszawie ul. Piękna 66a, lok. 2, godz. 12.00


 


Sylwetki mówców:


 


Irina Touscik (23 lata) jest jedną z założycielek oraz koordynatorką do spraw praw człowieka w białoruskim opozycyjnym ruchu młodzieżowym Żubr. Tak jak inni działacze Żubra, była wielokrotnie zatrzymywana w związku ze swoją działalnością opozycyjną. W marcu 2005 roku Irina została wydalona z uniwersytetu. Oficjalnym powodem podanym przez władze uniwersyteckie było nie przystąpienie do egzaminów w terminie. Jednakże prawdopodobnie nastąpiło to na skutek jej działalności opozycyjnej.


 


Szachman Akbułatow urodził się w 1961 roku w Kazachstanie, dokąd, w 1944 roku za rządów Stalina, jego rodzina została deportowana wraz z tysiącami innych rodzin czeczeńskich i inguskich. W 1993 roku opuścił Kazachstan i udał się do Czeczenii. Gdy w 1999 roku wybuchł drugi konflikt zbrojny w Republice Czeczeńskiej, opuścił Grozny. Od marca 2000 roku mieszka razem z rodziną w Nazraniu, w Republice Inguszetii. W grudniu 2000 roku, Szachman Akbułatow rozpoczął pracę dla biura organizacji praw człowieka Memoriał w Nazraniu. Wraz z innymi czeczeńskimi, inguskimi oraz rosyjskimi kolegami udało im się zorganizować centrum, gdzie do tej pory tysiące ludzi otrzymało wsparcie i radę.


 


Farid Tuchbatullin jest działaczem ekologicznym i praw człowieka z Turkmenistanu. W 1993 roku dołączył do organizacji pozarządowej Klub Ekologiczny Dashoguz we wschodnim Turkmenistanie.


W marcu 2003 roku władze Turkmenistanu skazały go na trzy lata więzienia po nieuczciwym procesie. Amnesty International uznała go za więźnia sumienia. W kwietniu 2003 roku, na skutek protestów międzynarodowych, Farid Tuchbatullin został zwolniony i zmuszony do wyjazdu za granicę. Obecnie przebywa w zachodniej Europie, gdzie założył pozarządową organizację Turkmeńska Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka.


 


Więcej informacji

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4413