Obrończyni praw człowieka z Iranu zagrożona torturami – Amnesty International

Obrończyni praw człowieka z Iranu zagrożona torturami

(Pilna akcja nr 280/08, Iran)
Dodatkowe niebezpieczeństwo wiąże się ze stanem jej zdrowia – po przebytej miesiąc przed aresztowaniem operacji serca Negin skarżyła się na trudności z oddychaniem. Powinna być pod stałą opieką lekarską.
Wraz z Negin aresztowano osobę, która gościła w jej domu. Uwolniono ją jednak po godzinie. Tymczasem miejsce pobytu Negin pozostawało nieznane aż do  9 października, gdy jej mężowi powiedziano, iż jest ona przetrzymywana w podlegającej Ministerstwu Wywiadu sekcji 209 więzienia Evin. Mąż Negin nie dowiedział się, jakie były przyczyny jej aresztowania. Został jednak poinformowany, że jego żona nie będzie mogła kontaktować się z nikim aż do zakończenia śledztwa.
Negin Sheikholeslami jest założycielką kobiecego stowarzyszenia społeczno-kulturalnego Azar Mehr Women-s Social and Cultural Society of Kurdistan, które powstało w 2000 r. w Sanandaj (Sanandadż) – stolicy irańskiego ostanu (prowincji) Kurdystan (Kordestan). Zajmuje się ono głównie organizacją zajęć sportowych. Negin współpracuje także z HROK, organizacją informującą o naruszeniach praw człowieka przeciwko irańskim Kurdom.
Negin Sheikholeslami była wcześniej aresztowana dwukrotnie: w lutym 2001 r. na dwa miesiące za udział w demonstracji przed biurem ONZ w Teheranie oraz w styczniu 2002 r. na trzy miesiące.
TŁO SPRAWY:
Kilkoro wiodących kurdyjskich obrońców i obrończyń praw człowieka przebywa obecnie w irańskich więzieniach lub aresztach na podstawie niejasno sformułowanych zarzutów dot. -bezpieczeństwa państwa-. W rzeczywistości zostali oni ukarani za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i zrzeszania się.
Założyciel HROK, więzień sumienia Mohammad Sadigh Kabudvand, odbywa w Teheranie karę 11 lat pozbawienia wolności. Zeynab Beyezidi, związana z HROK i ruchem kobiet, została aresztowana w lipcu tego roku i skazana na 4 lata więzienia i wewnętrznego wygnania (chodzi o to, że karę będzie odbywać w więzieniu oddalonym o setki kilometrów od miejsca zamieszkania). 23 sierpnia sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Dwie inne członkinie organizacji Azar Mehr, Ronak Safarzadeh oraz Hana Abdi,  zostały aresztowane odpowiednio w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Hana Abdi usłyszała wyrok 5 lat więzienia i wewnętrznego wygnania, skrócony przez sąd apelacyjny do 18 miesięcy. Karę odbywa w miejscowości Razan w ostanie Hamedan. Ronak Safarzadeh wciąż czeka na rezultaty procesu sądowego.
Kurdowie żyją w Iraku głównie na zachodzie i północnym zachodzie kraju, w Kordestanie oraz sąsiednich ostanach, graniczących z Turcją i Irakiem. Od dawna są prześladowani. Kurdyjscy obrońcy praw człowieka (dziennikarze, działacze społeczni) są w Iranie narażeni na arbitralne aresztowania i tortury.
Więcej na temat naruszeń praw człowieka wobec kurdyjskiej mniejszości w Iranie w raporcie Amnesty International Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/d140767b-5e45-11dd-a592-c739f9b70de8/mde130882008eng.pdf 
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub polskim, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo o podanie powodów zatrzymania Negin Sheikholeslami oraz potwierdzenie miejsca, w którym jest przetrzymywana;
– wezwą Państwo do niezwłocznego zapewnienia Negin Sheikholeslami stałej opieki lekarskiej oraz swobodnego kontaktu z rodziną i prawnikiem, którego sama sobie wybierze;
– wezwą Państwo do zapewnienia, że Negin Sheikholeslami nie jest zagrożona torturami lub inną formą okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania;
– wezwą Państwo do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, o ile nie zostaną jej postawione zarzuty o charakterze bezsprzecznie kryminalnym; w tym drugim przypadku powinna mieć szybki i sprawiedliwy proces.
ADRESACI APELI:
Minister Wywiadu
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street,
Pasdaran Avenues, Tehran, Iran
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat- e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Iran
E-mail: info@dadgostary-tehran.ir (w temacie wiadomości proszę napisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO:
Dyrektor Centrali Praw Człowieka w Iranie
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Iran
Faks: +98 21 3390 4986 (prosimy próbować wielokrotnie)
E-mail: int_aff@judiciary.ir (w temacie wiadomości proszę napisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
Przywódca Republiki Islamskiej
His Excellency Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader, Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Iran
E-mail: info@leader.irZwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
E-mail: iranemb@iranemb.warsaw.pl Prosimy o wysyłanie apeli najpóźniej do 25 listopada 2008 roku.
Tłumaczenie: Joanna Groda
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
AI Index: MDE 13/148/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3361