Obserwacja zgromadzeń publicznych w Warszawie 10 czerwca – Amnesty International

Obserwacja zgromadzeń publicznych w Warszawie 10 czerwca

Stowarzyszenie Amnesty International będzie monitorowało przebieg zgromadzeń w Warszawie w dniu 10 czerwca 2017 r. w godz. 19.00 – 22.00 na obszarze między ul. Kanonia, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, do ul. Królewskiej.

Obserwatorzy i obserwatorki będą wyposażeni w identyfikatory i upoważnienia oraz ubrani w żółte kamizelki z napisem Obserwator/Obserwatorka. Rezultatem prowadzonych działań będzie raport z obserwacji, który zostanie przesłany obserwatorom zgromadzeń oraz policji, a także będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Pilotażowy projekt obserwacji zgromadzeń publicznych prowadzony przez Amnesty International rozpoczął się 12 kwietnia 2017.

Amnesty International postanowiła przyjrzeć się w jaki sposób wolność zgromadzeń jest w Polsce realizowana, a przede wszystkim w jaki sposób przebiegają i jak są zabezpieczane zgromadzenia pokojowe w Polsce. Powstał 6-miesięczny projekt pilotażowy, którego celem jest obserwacja zgromadzeń odbywających się w różnych miejscach w Polsce. Projekt celowo nie ogranicza się wyłącznie do Warszawy, która ze względu na specyfikę odbywających się w niej zgromadzeń nie jest reprezentatywna dla całego kraju. Do udziału zaproszono aktywistów i aktywistki gotowych do zaangażowania się w długoterminowy projekt, którzy przeszli przez praktyczne i teoretyczne szkolenie.

W związku z tym Stowarzyszenie przyjęło standardy obserwacji, które opierają się o zasady działania zgodnie z prawem, bezpieczeństwa, neutralności, bezstronności oraz bezpośredniości i ograniczonego zasięgu.

Po zakończeniu pilotażu rozpocznie się faza właściwa projektu, która potrwa minimum 12 miesięcy. Rezultatem projektu będzie zbiorczy raport ze stanu realizacji wolności zgromadzeń w Polsce.

Tło

W ostatnich miesiącach wolność zgromadzeń oraz sposób i stopień jej realizacji w Polsce stały się przedmiotem obaw i gorącej dyskusji. Rejestrowana jest rekordowa od lat liczba zgromadzeń, odbywa się również wiele demonstracji i manifestacji spontanicznych, dochodzą do tego kontrowersyjne zmiany legislacyjne w Prawie o zgromadzeniach.

Jednocześnie wzrasta świadomość, że wolność zgromadzeń i możliwość swobodnego z niej korzystania jest absolutnie konieczna dla uczestniczenia przez obywateli w życiu politycznym i jest jednym z podstawowych narzędzi wywierania legalnego wpływu na decyzje władz. Możliwość udziału w pokojowym zgromadzeniu powiązana jest z możliwością wyrażania i manifestowania swoich poglądów, wolnością słowa, wolnością przemieszczania się i udziału w życiu publicznym. Naruszenie wolności zgromadzeń prowadzi do naruszeń kolejnych praw obywatelskich.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

13493