Ochrona praw człowieka musi być częścią pomocy dla Haiti. – Amnesty International

Ochrona praw człowieka musi być częścią pomocy dla Haiti.

Amnesty International kładzie nacisk na objęcie szczególną opieką dzieci, które zostały osierocone na skutek katastrofy. W grupie ryzyka znajdują się także kobiety, narażone na gwałty i inne akty przemocy. Jak donosi pracownik AI ds. Haiti Gerardo Ducos : -Obecna sytuacja na Haiti, upadek wymiaru sprawiedliwości oraz paraliż tamtejszej policji, stwarza optymalne warunki do łamania praw człowieka i wzrostu przestępczości w postaci gwałtów czy też wykorzystywania seksualnego kobiet. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykrycia i nie ukarania tych przestępstw.-
Gerardo Ducos mówi, że ochrona najbardziej bezbronnej części populacji Haiti,przed przemocą seksualną i innymi nadużyciami jest tak samo ważna jak wydobycie jej spod gruzów.
Amnesty International solidaryzując się z ofiarami wtorkowego trzęsienia ziemi zwraca uwagę na fakt, iż tysiące poszkodowanych osób oczekuje pomocy od międzynarodowych organizacji humanitarnych w postaci dostępu do wody pitnej, jedzenia oraz leków. W obliczu katastrofy naturalnej, warunki egzekwowania prawa przez haitańska policję i tamtejszy wymiar sprawiedliwości są ograniczone przez zniszczoną infrastrukturę oraz duże straty osobowe w szeregach policji oraz w administracji.
Amnesty International już przed trzęsieniem donosiła o zatrważającym poziomie przestępczości seksualnej na Haiti: nawet przed trzęsieniem ziemi władze Haiti nie były w stanie efektywnie chronić praw człowieka obywateli Haiti, a szczególnie nie były w stanie chronić haitańskich kobiet przed przemocą seksualną . Jeżeli nie zostaną podjęte adekwatne działania równolegle do prowadzonej akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi, sytuacja kobiet ulegnie pogorszeniu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2841