Przekaż
1%

podatku
PRZEKAŻ 1% NA OCHRONĘ PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE!

- Mam prawo uczestniczyć w pokojowych zgromadzeniach.
- Chcę niezależnego sądownictwa.
- Walczę o prawa kobiet.

Dowiedz się więcej

Odkryj moc lokalnego aktywizmu- spotkanie sieciujące dla aktywistów i aktywistek

Amnesty International zaprasza aktywistki i aktywistów działających na rzecz praw człowieka w swoich lokalnych społecznościach na spotkania sieciujące, które odbędą się wiosną i latem 2019 roku.

Naszym celem jest wsparcie potencjału organizacji oraz grup nieformalnych zrzeszających aktywistów i aktywistki. Jak skutecznie działać na rzecz praw człowieka w tak niesprzyjających okolicznościach? Gdzie szukać wsparcia i sojuszników? Jak zadbać o siebie? Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które dziś zadają sobie aktywiści i aktywistki z całej Polski.

SPOTKANIE SIECIUJĄCE 5 – 7 KWIETNIA 2019 ROKU

Tematem przewodnim pierwszego spotkania sieciującego będzie działalność na rzecz praw człowieka w trudnych i uznawanych za kontrowersyjne tematach oraz niesprzyjających okolicznościach. Przedyskutujemy, jak skutecznie wykorzystywać lokalne partnerstwa i sojusze, by mobilizować innych i jak korzystać z przysługującej nam wolności zgromadzeń. Gościniami specjalnymi spotkania będą aktywistki z Irlandii, których praca przyczyniła się do zorganizowania w Irlandii referendum w sprawie liberalizacji aborcji. Podzielą się swoimi metodami pracy na poziomie lokalnym, a także opowiedzą o roli partnerstw organizacji i lobbowaniu na rzecz organizacji referendum, a także mobilizacji społeczności wokół tego celu.

PROGRAM SPOTKANIA

5 kwietnia 2019
OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY, 18:00 – 20:00

W piątek odbędzie się otwarte spotkanie z aktywistkami na rzecz praw kobiet z Irlandii i Polski – Sorcha Tunney i Grace Wilentz. Porozmawiamy o tym, jak skutecznie działać przy trudnych i dzielących społeczeństwa tematach prawoczłowieczych, analizując skuteczną walkę irlandzkich aktywistek o organizację referendum w sprawie aborcji. Zastanowimy się także, jakie przełożenie na walkę o prawa seksualne i reprodukcyjne mają działania lokalne i jakie są kluczowe aspekty kampanii krajowych prowadzonych przez różne organizacje. Porównamy sytuację w Polsce i Irlandii oraz zastanowimy się jak doświadczenie irlandzkie można przełożyć na nasz grunt krajowy. W panelu, który moderować będzie Draginja Nadaždin, porozmawiamy o tym z aktywistkami z Irlandii oraz gościniami z Aborcyjnego Dream Teamu i Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

6 kwietnia 2019
WARSZTATY, 11.00 – 18.00

  • Wprowadzenie: wzajemne poznanie się, prezentacja projektu i programu spotkania.
  • Albo razem albo wcale – studium przypadku dotyczące walki o liberalizację prawa aborcyjnego w Irlandii – spotkanie z irlandzkimi aktywistkami Sorcha Tunney i Grace Wilentz.
  • Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz praw człowieka w Polsce – teoria i praktyka, Magdalena Chustecka (niezależna ekspertka), Grzegorz Stefaniak (stowarzyszenie 9dwunastych, Białystok).
  • Kolacja i wspólne wyjście integracyjne.

7 kwietnia 2019
WARSZTATY, 9.00 – 14.00

  • Wolność zgromadzeń w Polsce – standardy międzynarodowe a realia lokalne: uczestnictwo w zgromadzeniach, organizacja zgromadzeń i reakcja organów ścigania – Agnieszka Dąbrowiecka, Amnesty International.
  • Przed czerwcowym spotkaniem: plany, oczekiwania i potrzeby – Natalia Sarata.
  • Pożegnalny posiłek.

SPOTKANIE SIECIUJĄCE 15 – 16 CZERWCA 2019 ROKU

Drugie spotkanie sieciujące poświęcone będzie zrównoważonemu aktywizmowi. Jego program doprecyzujemy po konsultacjach z uczestnikami i uczestniczkami pierwszego spotkania sieciującego. Proponujemy pracę w następujących obszarach:

  • zrównoważony aktywizm;
  • strategia radzenia sobie z hejtem;
  • budowanie przyjaznego środowiska pracy.

KOGO ZAPRASZAMY?

Do udziału w spotkaniu zapraszamy aktywistki i aktywistów z całej Polski, którzy działają na rzecz praw człowieka (prawa kobiet, prawa społeczności LGBTI, przeciwdziałanie dyskryminacji, edukacja antydyskryminacyjna etc.) w swoich lokalnych społecznościach. Osoby te mogą reprezentować organizacje pozarządowe, spółdzielnie oraz grupy nieformalne. W pierwszej kolejności rozpatrywać będziemy zgłoszenia aktywistów i aktywistek z miejscowości poniżej 200 000 mieszkańców. Do udziału w warsztatach zaprosimy maksymalnie 30 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REKRUTACJA

Zgłaszając się do udziału w spotkaniach sieciujących, osoby uczestniczące deklarują pełną obecność na obu spotkaniach sieciujących w dniach 6-7 kwietnia oraz 15-16 czerwca 2019 roku. Udział w panelu dyskusyjnym 5 kwietnia 2019 roku nie jest obowiązkowy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 8 marca 2019 roku. Formularz znajduje się tutaj>>>

KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA

Osobom uczestniczącym w spotkaniach sieciujących zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do Warszawy środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Polregio) z/na szkolenie.

W razie pytań/wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Aleksandrą Ziółkowską, koordynatorką projektu: aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl

O PROJEKCIE

Warsztat odbywa się w ramach projektu „Aktywizm i edukacja – rozwój i wzmocnienie środowisk działających na rzecz praw człowieka” finansowanego ze środków Fundacji Stefana Batorego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: Rzecznik Praw Obywatelskich musi być w stanie pełnić swoją konstytucyjną rolę w sposób wolny od nacisków

Powiązany temat

Dyscyplinarki przeciwko sędziom i postępowania przeciwko Polsce – 6 briefing Amnesty dla Rady ds. Ogólnych UE

Powiązany temat

Czy 14 kobiet doczeka się sprawiedliwości w związku z przemocą podczas Marszu Niepodległości?