Odpowiedź Amnesty International na wyrok uznający Agustína Aguayo winnym – Amnesty International

Odpowiedź Amnesty International na wyrok uznający Agustína Aguayo winnym

AI Index: AMR 51/038/2007
W odpowiedzi na dzisiejszy wyrok w sprawie Agustína Aguayo, lekarza armii Stanów Zjednoczonych, którego amerykański sąd wojenny skazał na osiem miesięcy więzienia, w karze za jego odmowę uczestnictwa w wojnie w Iraku z powodów moralnych, Amnesty International oświadczyła, iż:
-Wnioskując z oświadczeń Agustína Aguayo i członków jego rodziny, można uznać za oczywiste, iż jego opór motywowany czynnikami moralnymi lub religijnymi, jest uzasadniony. Sprzeciw Aguayo wobec wojny rozwijał się w długim okresie czasu, a wpływ na niego miały doświadczenia z czasu pobytu w Iraku. Amnesty International uważa, iż Aguayo podjął właściwe kroki, wnosząc o przyznanie mu statusu osoby odmawiającej służby wojskowej ze względów moralnych lub religijnych-.
-Amnesty International uważa, iż prawo do odmowy pełnienia służby wojskowej ze względów moralnych lub religijnych, jest chronione przez międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Organizacja uznaje Agustína Aguayo za więźnia sumienia i wzywa o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie-.
Tło wydarzeń
Jednostka Agustína Aguayo znajduje się na terenie Niemiec, gdzie również był sądzony przez sąd wojenny. Amnesty International wysłała swojego przedstawiciela, w celu prowadzenia obserwacji przebiegu postępowania, mającego miejsce w niemieckim mieście Wurzburg.
Czterech członków amerykańskiej armii, którzy również zostali pozbawieni wolności za odmowę udziału w irackiej wojnie, zostało uznanych przez Amnesty International za więźniów sumienia. Camilo Mejia, Abdullah Webster, Kevin Benderman i Pablo Paredes odzyskali już wolność.
Dalsze informacje na temat sprawy Agustína Aguayo znajdują się pod adresem: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510372007-open&of=ENG-USA Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3963