Odpowiedź Zarządu na Opinię KR II / 2006 – Amnesty International

Odpowiedź Zarządu na Opinię KR II / 2006

Protokół z posiedzenia Zarządu 23 kwietnia 2006


(…)


 


6.       Porozumienia wolontariackie


 


Zarząd przychyla się do opinii Komisji Rewizyjna, która zwróciła uwagę, że nie wszyscy wolontariusze podpisali z organizacją umowę wolontariacką. Dyrektor Stowarzyszenia oraz koordynator REAP-u sprawdzą, kto takiej umowy nie podpisał.


Zarząd zwróci się do Komisji Rewizyjnej z pytaniem, czy umowę wolontariacką powinni podpisywać także koordynatorzy grup lokalnych.


 


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4086