Oferta na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. kontaktów z darczyńcami – Amnesty International

Oferta na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. kontaktów z darczyńcami

Celem zatrudnionej na tym stanowisku osoby będzie:
– Stworzenie i wdrożenie sprawnego systemu komunikacji z darczyńcami i członkami oraz z potencjalnie zainteresowaną grupą osób.
– Zapewnienie stabilnego wzrostu liczby osób zaangażowanych w tematy związane z prawami człowieka
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :
– przygotowanie malingów, skryptów, innych materiałów skierowanych do członkostwa
– prowadzenie monitoringu prowadzonych działań
– przygotowywanie projektów komunikacyjnych
– odpowiedzialność za istniejące projekty telemarketingowe, mailingowe i e-mailingowe
– przygotowanie tekstów, broszur, materiałów informacyjnych
– koordynacja praca zespołu telemarketerów
– współpraca ze Specjalistą ds. bazy danych w zakresie targetowania i utrzymywania wysokiej jakości danych
– tworzenie grup docelowych oraz opracowanie strategii pozyskiwania i komunikacji z nowymi grupami darczyńców
– personalizacja kontaktu
Wymagania:
– ukończone studia wyższe
– wysoka kultura osobista
– bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie
– umiejętność myślenia strategicznego
– kreatywność
– wysokie umiejętności komunikacyjne
– dobra organizacja pracy
– umiejętność pracy w zespole
Mile widziane:
– doświadczenie na podobnym stanowisku
– znajomość programów graficznych
– doświadczenie z CRM
Zatrudnionej osobie oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
– zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie
Zatrudnienie jest oferowane od 21 czerwca 2010 roku. Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 14 czerwca 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2713