Oferta pracy – Koordynator / koordynatorka kampanii – Amnesty International

Oferta pracy – Koordynator / koordynatorka kampanii

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko koordynatora / koordynatorki kampanii.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • planowanie i opracowanie strategii wybranych tematów i kampanii,
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i merytorycznych,
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach w/w kampanii,
 • budowanie relacji z partnerami, mediami i władzami oraz występowanie w roli eksperta organizacji w zakresie odpowiedzialności tematycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka (preferowane tematy: prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, przeciwdziałanie dyskryminacji, prawa kobiet i tematyka gender, prawa migrantów i uchodźców,),
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii na rzecz praw człowieka, rzecznictwie, wystąpieniach publicznych, kontaktach z władzami, tworzeniu koalicji itp.
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka,
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • terminowość,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 12 miesięcy, w wymiarze: pełny etat,
 • pracę w zmotywowanym, dynamicznym zespole,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja(at)amnesty.org.pl do 6 stycznia 2013 roku.

Tytuł emaila: “Koordynator / koordynatorka kampanii”. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Początek pracy – luty 2013

Zatrudnionej osobie oferujemy wynagrodzenie w przedziale 2700-2800 zł netto.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: „Przyjechaliśmy tu, nie chcieli nas wpuścić”. Romowie z Ukrainy traktowani jak niechciani uchodźcy

Powiązany temat

Poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżera_Menadżerki ds. finansowych

1952