Oferta pracy na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu – Amnesty International

Oferta pracy na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora / Koordynatorki ds. Aktywizmu
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • koordynacja i nadzór nad działaniami prowadzonymi przez grupy lokalne, szkolne i edukacyjne Amnesty International w Polsce
 • prowadzenie szkoleń i dostarczanie informacji merytorycznych do grup na temat działalności organizacji
 • doradztwo merytoryczne dla akcji organizowanych przez grupy lokalne, szkolne i edukacyjne
 • inicjowanie i koordynowanie ogólnopolskich projektów aktywistycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w organizacji NGO
 • dobra znajomość tematyki praw człowieka
 • udokumentowane umiejętności trenerskie i doświadczenie w pracy z grupami (prowadzenie warsztatów, szkoleń, tworzenie materiałów)
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z różnymi grupami docelowymi (aktywiści w różnym wieku, młodzież szkolna, nauczyciele, wolontariusze)
 • kreatywność, umiejętność motywowania i inspirowania innych do podejmowania ciekawych działań i akcji
 • dobra znajomość narzędzi internetowych, platform społecznościowych umożliwiająca skuteczne działanie w środowisku internetowym (webaktywizm)
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • 3-miesięczny okres próbny, następnie umowa na 12 miesięcy
 • pracę w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.
 • pracę w zmotywowanym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 21 stycznia 2013 roku.

Tytuł emaila: “Koordynator / Koordynatorka ds. Aktywizmu”.  Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Zatrudnionej osobie oferujemy wynagrodzenie w przedziale 2500-2600 zł netto.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1938