Oferta pracy na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. bazy danych – Amnesty International

Oferta pracy na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. bazy danych

Celem zatrudnionej na tym stanowisku osoby będzie:

– Stworzenie i wdrożenie sprawnego systemu przechowywania i gromadzenia danych osobowych

– Dbałość o jakość danych i ich kompletność przekładającą się bezpośrednio na personalizację i szybkość kontaktu

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :
Administrowanie bazą danych:

– Import danych do bazy

– Aktualizacja i de-duplikacja rekordów w bazie

– Przygotowywanie raportów

– Dbałość o bezpieczeństwo, sposób pozyskiwania i przechowywania danych

Formatowanie danych:

– Praca w Excelu: porządkowanie rekordów, uzupełnianie braków,

– Wyszukiwanie w Internecie brakujących danych (nazwa, adres firmy, kod pocztowy)

– Praca nad aktualizacją danych na podstawie zwrotów z poczty, mailingów oraz telemarketingu

Wymagania:

– Bardzo dobra znajomość Excelu i Windows

– Umiejętność analitycznego myślenia

– Dobra znajomość języka angielskiego (obsługa techniczna)

– Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

– Systematyczność i rzetelność

Mile widziane:

– Doświadczenie w projektowaniu baz danych

– Doświadczenie w pracy nad portalami społecznościowymi, blogami itp.

– Kierunek studiów: informatyka i kierunki pokrewne

Zatrudnionej osobie oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

– pensję w wysokości od 900 do 1200 PLN netto w zależności od doświadczenia i kompetencji

– pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,

– zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie

Zatrudnienie jest oferowane od 21 czerwca 2010 roku.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 7 czerwca 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2712