Oferta pracy – Specjalista/specjalistka ds. rzecznictwa – Amnesty International

Oferta pracy – Specjalista/specjalistka ds. rzecznictwa

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. rzecznictwa.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • praca merytoryczna w dziale programowym, analiza problemów związanych z ochroną praw człowieka
 • monitoring zmian prawnych w Polsce
 • przygotowanie materiałów analitycznych, informacyjnych i merytorycznych (stanowiska, opinie, ekspertyzy)
 • rzecznictwo, budowanie relacji z organizacjami partnerskimi i władzami
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach prowadzonych projektów i tematów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka
 • znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, w tym krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana również znajomość języka rosyjskiego)
 • terminowość
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie
 • umiejętność pracy zespołowej.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, najpierw na trzymiesięczny okres próbny, a potem na czas nieokreślony w wymiarze: pełny etat,
 • wynagrodzenie w wysokości 3000-3500 netto w zależności od doświadczenia
 • pracę w zmotywowanym, dynamicznym zespole,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu  oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 4 maja 2016 roku.

Tytuł e-maila: “Specjalista/specjalistka ds. rzecznictwa”. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5910