Oferta pracy – Specj. działu programowego i edukacji praw człowieka – Amnesty International

Oferta pracy – Specj. działu programowego i edukacji praw człowieka

Stowarzyszenie Amnesty International poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki działu programowego i edukacji praw człowieka

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • planowanie i opracowanie strategii tematów i kampanii wdrażanych przez Stowarzyszenie
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i merytorycznych (stanowiska, opinie, ekspertyzy)
 • rzecznictwo,  budowanie relacji z organizacjami partnerskimi i władzami
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w sieci organizacji pozarządowych oraz w relacjach z mediami, władzami i instytucjami państwowymi
 • koordynowanie, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach prowadzonych kampanii i tematów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia)
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość problematyki praw człowieka
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii na rzecz praw człowieka, rzecznictwie, wystąpieniach publicznych, kontaktach z władzami, tworzeniu koalicji itp.
 • znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, w tym krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka
 • znajomość organizacji pozarządowych i międzyrządowych zajmujących się prawami człowieka
 • silna motywacja do pracy, odpowiedzialność i samodzielność
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana również znajomość języka rosyjskiego)
 • terminowość
 • wysokie kompetencje komunikacyjne w mowie i piśmie.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres 6 miesięcy, w wymiarze: pełny etat,
 • pracę w zmotywowanym, dynamicznym zespole,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu  oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 25 marca 2016 roku.
Tytuł emaila: “Specjalista /specjalistka działu programowego”. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1017