" /> OFERTA REALIZACJI UCZNIOWSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO z Amnesty International “Razem mamy siłę: stop dyskryminacji!” – Amnesty International

OFERTA REALIZACJI UCZNIOWSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO z Amnesty International “Razem mamy siłę: stop dyskryminacji!”

Zapraszamy szkoły, nauczycieli/ki do realizacji projektu "Razem mamy siłę: stop dyskryminacji!". Projekt ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminacje w społecznościach lokalnych i internetowych.<br /> <br />

Dzięki uczestnictwu w projekcie, szkoła zostanie wsparta w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej i lokalnej.
Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu dyskryminacji w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu. Nauczyciel opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne.
Projekt będzie realizowany na obszarze całej Polski.
Do kogo jest kierowany projekt:

  • młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcąca działać lokalnie na rzecz zmian i przeciwdziałania dyskryminacji w lokalnym środowisku
  • nauczyciele i nauczycielki pracujący z uczniami i uczennicami i wspierający grupy w zwalczaniu problemu dyskryminacji
  • aktywiści i aktywistki, organizacji pozarządowych działający w lokalnym i internetowym  środowisku, chcący wspierać szkoły w organizowanych akcjach i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Co oferuje Amnesty International w ramach współpracy przy projekcie:
1. Materiały edukacyjne: publikacje dotyczące podejmowania działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym oraz opisujące przykłady działań na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym
2. Materiały akcyjne i informacyjne o projekcie: banery, ulotki, plakaty będące wizualizacją projektu, grupy otrzymają materiały promocyjne, edukacyjne i akcyjne, umożliwiające efektywną realizację projektów uczniowskich.
3. Dostęp do internetowej platformy komunikacji: umożliwiającej bieżący kontakt z grupami w całej Polsce oraz stały dostęp do materiałów i informowanie o podejmowanych działaniach.
4. Szkolenie dla nauczycieli: w ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia dla 40 osób pracujących z młodzieżą.
5. Wsparcie aktywistów i aktywistek, blogerów i vlogerów w rozprzestrzenianiu informacji o projekcie
6. Stały kontakt z koordynatorką projektu o raz ekspertem poprzez rozmowy telefoniczne/skypowe wsparcie w realizacji projektów uczniowskich.

Nazwa działania Okres
Rekrutacja szkół wrzesień-październik 2014
Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek listopad 2014
Tworzenie i realizowanie projektów
uczniowskich w szkołach
grudzień 2014-marzec 2015
Faza rozpowszechniania projektów kwiecień-czerwiec 2015

– Projekt przewiduje jego realizację w okresie jednego semestru.
– Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Aleksandrą Górecką:  aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl Poniżej formularz zgłoszeniowy:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Manifest przeciwko nienawiści

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1321