Ogólnopolskie spotkanie szkolnych grup Amnesty International – Amnesty International

Ogólnopolskie spotkanie szkolnych grup Amnesty International


Celem spotkania jest wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń, planowanie pracy szkolnej grupy AI oraz stworzenie planu działań ogólnopolskiej sieci szkolnych grup Amnesty International.


 


Na spotkanie zapraszamy opiekunów wraz z koordynatorami szkolnych grup AI (w wypadku gdy na spotkaniu nie będzie mógł być obecny koordynator grupy, można zgłosić jednego z członków szkolnej grupy AI).


 


Plan spotkania oraz informacja jak dojechać do hotelu oraz miejsce spotkania, biura Amnesty International zostanie przesłany do 25 maja 2005 r.


 


Proszę o potwierdzanie obecności na spotkaniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2005 r. na adres poczty elektronicznej arkadiusz.jarosinski@amnesty.org.pl lub na adres biura:


 


Stowarzyszenie Amnesty International


ul. Piękna 66A


00-672 Warszawa


z dopiskiem „Ogólnopolskie spotkanie szkolnych grup AI”.


 


Pokrywamy koszty noclegów oraz wyżywienia. Nie zwracamy kosztów dojazdu.  


 


Spotkanie jest częścią programu edukacyjnego Stowarzyszenia Amnesty International „Prawa człowieka – Edukacja – Działanie”. Program ten uzyskał akceptację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4426