Ogłoszenie o pracę/Job offer – Financial Manager – Amnesty International

Ogłoszenie o pracę/Job offer – Financial Manager

Amnesty International Poland is looking for a Financial Manager responsible for financial strategy of the organization, monitoring and supervising the finances.

PURPOSE OF THE POST:

 • to ensure timely and efficient management of a transparent and safe financial system that enables the section to report with clear financial data to the international movement as well as its members, donors, grant-giving bodies and general public;
 • to prepare annual cashflow documents in line with the financial reserves policy that enables the section to fulfill its human rights work under changing circumstances;
 • to provide other staff with clear information on the budgets for their projects and to enable them to perform their tasks according to financial procedures;
 • to reduce to minimum financial risks of any kind;
 • to provide long-term financial strategy.

TASKS AND RESPONSIBILITIES
Responsibility for financial strategy and long term goals:

 • analysing changes to the budget and advising accordingly;
 • formulating strategic and long-term business plans;
 • researching and reporting on factors influencing business performance;
 • analysing competitors and market trends;
 • developing financial management mechanisms that minimise financial risk;
 • creating a reserves policy.

Monitoring and supervising:

 • providing and interpreting financial information;
 • monitoring and interpreting cash flows and predicting future trends;
 • providing the staff with purchasing policy and flow of financial documents;
 • keeping abreast of changes in financial regulations and legislation;
 • monitoring and reporting on budgets of specific projects covered by grants and loans;
 • producing accurate financial reports to specific deadlines;
 • preparation of annual accounts;
 • reporting to the section’s director and the Finance Programme at the International Secretariat;
 • Working with International Secretariat to implement global accounting standards at the Polish Section.

Day-to-day tasks:

 • conducting reviews and evaluations for cost-reduction opportunities;
 • managing a organization’s financial accounting, monitoring and reporting systems;
 • liaising with auditors to ensure annual monitoring is carried out;
 • everyday book-keeping tasks;
 • developing external relationships with appropriate contacts, e.g. auditors, grant giving bodies, banks and International Secretariat;
 • managing budgets;
 • preparing income analyses.

Required skills:

 • Knowledge of Polish financial regulations;
 • Accountancy qualification;
 • Documented experience in budgeting and book-keeping;
 • Strategic thinking;
 • Excellent English and Polish (especially financial vocabulary in both cases);
 • Knowledge on banking systems, grant-giving bodies? requirements;
 • Readiness to fulfill routine tasks as well as to work under pressure.

Location: Warsaw, Poland

This is a full-time post: After 3 probe months contract is permanent. Net salary: 4000-4300 PLN per month (depending on documented experience).

Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@amnesty.org.pl do 16 czerwca 2013 roku.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 88)

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1826