Olsztyn – Seminarium: jak pisać na rzecz równości? – Amnesty International

Olsztyn – Seminarium: jak pisać na rzecz równości?

Język - można go używać dwojako: utrwalając dotychczasowe stereotypy i uprzedzenia albo je eliminując. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób używany przez nas język może być narzędziem zmiany społecznej oraz chcesz rozpocząć współpracę z Amnesty International w obszarze antydyskryminacji, zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się 16 stycznia w Olsztynie.

Chcemy aby aktywiści i aktywistki NGO, dziennikarze i dziennikarki, a także blogerzy i blogerki działali razem, zrozumieli przyczyny dyskryminacji oraz zmobilizowali swoje lokalne społeczności do przeciwstawienia się jej. Dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie będące częścią projektu edukacyjnego “Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMIANCJI!”
PROGRAM SPOTKANIA obejmuje następujące zagadnienia:

  • wstęp do praw człowieka, co to jest dyskryminacja?
  • jak identyfikować zachowania i problemy dyskryminacyjne
  • media jako narzędzie zmiany – rozwiązywanie problemów związanych z dyskryminacją w środowisku lokalnym
  • dyskryminacja a język
  • jak pisać o dyskryminacji, jak współpracować z osobami jej doświadczającymi

OSOBY PROWADZĄCE:
PIOTR SKRZYPCZAK – Politolog, specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Współautor podręczników i publikacji z tego zakresu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
seminarium rozpocznie się o godzinie 9:45, zakończenie przewidziane jest o godzinie 18:15. Szczegółowe informacje dotyczące programu spotkania oraz miejsca seminarium zostaną przesłane do osób, które prześlą formularz zgłoszeniowy.
W czasie spotkania zapewniamy obiad, przerwy kawowe  oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Olsztyna.
REKRUTACJA: Aby wziąć udział w seminarium  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/r/3QHSPJ2

  • Zgłoszenie należy przesłać do dnia 11 stycznia

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: szkolenia@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1068