ONZ: Decyzje w sprawie kryzysu uchodźczego – Amnesty International

ONZ: Decyzje w sprawie kryzysu uchodźczego

• Trwają rozmowy na szczeblu ONZ nad znalezieniem drogi porozumienia odnośnie Planu Global Compact w sprawie uchodźców <br /> • Pozostał zaledwie tydzień do przyjęcia przełomowej propozycji przed szczytem ONZ we wrześniu<br /> • Konkretny rezultat rozmów może dać nową nadzieję 20 milionom uchodźców na całym świecie <br /> • Państwa podejmują historyczne ryzyko poświęcając prawa uchodźców dla narodowych interesów.

Za niespełna tydzień grupa państw, w tym Australia, Chiny, Egipt, Indie, Rosja, Pakistan i Wielka Brytania, mogą zniszczyć wspólne światowe wysiłki mające na celu poradzenie sobie z globalnym kryzysem uchodźczym, który dotyka 20 milionów ludzi, ostrzega Amnesty International.

Przed końcem lipca państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) spotykają się w Nowym Jorku, aby opracować ostateczną wersję tekstu porozumienia w sprawie przyjęcia tzw. Global Compact dotyczącego uchodźców w celu poradzenia sobie z obecnym kryzysem oraz podobnymi sytuacjami przyszłości. Zanim zostanie uzgodniony ostateczny dokument do zatwierdzenia w czasie szczytu ONZ we wrześniu, w ciągu najbliższych dni państwa mają ostatnią szansę na zmianę swojego stanowiska.

– Czas na sfinalizowanie porozumienia, które może, i powinno być przełomowe, ucieka, jest wiele znaków zapytania. Miliony uchodźców na całym świecie znajdują się w dramatycznej potrzebie – 86% żyje w słabo i średnio rozwiniętych krajach, często nieprzygotowanych do przyjmowania uchodźców, podczas gdy wiele z najbogatszych państw na świecie przyjmuje ich niewielu i jednocześnie robi też najmniej. Ta sytuacja jest z natury niesprawiedliwa – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.

– Ponad 150 przywódców państw i rządów spotka się na szczycie ONZ we wrześniu aby stworzyć podstawy dla globalnego systemu rozwiązania kryzysu uchodźczego, powinniśmy być na skraju historycznego przełomu. Jednak wyłania się zupełnie inny obraz – prawdopodobna historyczna porażka, w związku z tym, że niektóre państwa poświęcają prawa uchodźców dla egoistycznych interesów narodowych.

– Jednak wciąż mamy czas by wycofać się znad przepaści. Wspólnie z milionami osób, które wspierają nas na świecie, Amnesty International przekaże naszym przywódcom, że nie zaakceptujemy porażki.

Od listopada 2015 roku Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wzywa do nowego podejścia w sprawie napływu znacznej liczby uchodźców i migrantów. W maju 2016 przedstawił kilka propozycji w raporcie dla Zgromadzenia Ogólnego, w tym tzw. „Compacts” w sprawie uchodźców i migrantów. Ostateczny plan będzie akceptowany w przyszłym tygodniu, po czym zostanie przyjęty 19 września, podczas pierwszego w historii szczytu wysokiego szczebla w sprawie uchodźców i migrantów, zapowiadanego jako historyczna szansa do wyjścia z planem lepszej reakcji międzynarodowej na obecną sytuację.

– Kluczową kwestią nowego porozumienia jest globalny podział odpowiedzialności – żaden kraj nie powinien brać na siebie więcej niż to, co określa sprawiedliwy podział i wszystkie państwa powinny uznać ich prawny obowiązek odpowiedzialności za ochronę praw człowieka osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów z powodu wojny czy prześladowania. Ale zamiast podziału odpowiedzialności państwa kontynuują wykazywanie się krótkowzrocznością, zawierając daremne porozumienia i przerzucając się odpowiedzialnością.

Amnesty International zaproponowała 5-punktowy plan dla państw członkowskich ONZ w sprawie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za przyjmowanie i pomoc uchodźcom. Bierze on pod uwagę PKB, poziom bezrobocia i inne obiektywne kryteria w poszczególnych państwach.

Jednak z różnych powodów rządy wydają się być u progu odrzucenia celów szczytu w zakresie podziału odpowiedzialności. Nawet stwierdzenie „podział odpowiedzialności” jest zagrożone. Plan Global Compact w sprawie uchodźców zostanie odłożony na dwa lata ponieważ niektóre państwa nalegają by zachować absolutną równość z planem „Compact” w sprawie migracji.

Wszystkie te wymówki sprowadzają się do braku woli politycznej, tolerowania cierpienia milionów ludzi, któremu można zapobiec, budowaniu ogrodzeń i działaniu tak, jakby się nic nie działo.

– W przeszłości społeczność międzynarodowa radziła sobie i wspólnie odpowiadała na kryzysy uchodźcze, a ONZ w ostatnim czasie uzgodniła rozwiązania, by odpowiadać na globalne wyzwania. Oferując uchodźcom prawdziwe, bezpieczne i legalne drogi do ucieczki przed wojną i prześladowaniem, konkretny mechanizm podziału odpowiedzialności mógłby uchronić miliony przed nieszczęściem i śmiercią przez utonięcie czy w wyniku chorób.

Tło

Deklaracja Polityczna ma zostać uzgodniona we wrześniu, Plan globalnego podziału odpowiedzialności za uchodźców (Global Compact) przewidziany jest od 2018 roku i nie zastąpi istniejących ram ochrony zapisanych w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 roku i Protokołu z 1967 roku. Zamiast tego celem jest budowanie na istniejących normach poprzez stworzenie systemu radzenia sobie z długoterminowym, jak i okresowym wzmożonym napływem uchodźców.

Amnesty International od dawna prowadzi dialog z rządami na całym świecie, by te zrobiły więcej w sprawie dzielenia się obowiązkiem ochrony praw uchodźców. We wrześniu organizacja rozpocznie przełomową globalną kampanię w związku z kryzysem uchodźczym.

Członkowie i osoby wspierające organizację będą nadal domagać się od swoich rządów wspierania sprawiedliwego i prawdziwego podziału odpowiedzialności, który da uchodźcom realną szansę na rozpoczęcie nowego życia w bezpieczeństwie i godności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

7857