ONZ: Rekordowe popracie dla kampanii na rzecz zniesienia kary śmierci – Amnesty International

ONZ: Rekordowe popracie dla kampanii na rzecz zniesienia kary śmierci

Amnesty International wyraziła zadowolenie z powodu przyjęcia rezolucji,która została zaakceptowana przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ilość krajów – współautorów rezolucji wzrosła do 89 (w zeszłym roku 87). Tegoroczne większe poparcie dla rezolucji to kolejny dowód ogólnoświatowego trendu w kierunku zniesienia kary śmierci.
105 krajów zagłosowało za przyjęciem wersji roboczej rezolucji, 48 głosowało przeciw, a 31 wstrzymało się od głosu.
Szereg poprawek, zaproponowanych przez pozostające w mniejszości kraje opowiadające się za utrzymaniem kary śmierci zostało odrzuconych zdecydowaną większością głosów.
-Nalegamy, żeby wszystkie kraje, które nadal orzekają i wykonują karę śmierci podjęły natychmiastowe kroki w celu wprowadzenia w życie rezolucji oraz wprowadziły moratorium na wykonywanie egzekucji-, mówi Yvonne Terlingen z Amnesty International.
Do tej pory, 137 krajów zniosło karę śmierci ustawowo lub nie wykonuje jej w praktyce. W roku 2007 stracono co najmniej 1 252 osoby w 24 krajach; w 51 krajach na śmierć skazano co najmniej 3 347 osób.
Coraz więcej krajów zaprzestaje stosować najwyższy wymiar kary. W roku 1989 egzekucje wykonano w 100 państwach. W roku 2007, Amnesty International odnotowała przypadki wykonania kary śmierci w 24 krajach.
Wersja robocza rezolucji przyjęta 20 listopada przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ musi jeszcze zostać zaakceptowana na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego w grudniu bieżącego roku.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3320