Opinia KOS: Delegowanie prokuratorów do odległych jednostek jest szykaną za ich dotychczasową działalność – Amnesty International

Opinia KOS: Delegowanie prokuratorów do odległych jednostek jest szykaną za ich dotychczasową działalność

Warszawa, 19 stycznia 2021 r.

Opinie KOS (37(1)/2021)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS głęboko potępia decyzję Prokuratora Krajowego nadzorowanego przez Zbigniewa Ziobrę o delegowaniu prokuratorów – członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, zaangażowanych w obronę niezależności prokuratury, aktywnych w obronie państwa prawa do odległych od ich miejsca zamieszkania jednostek prokuratury.

Tą decyzją prokurator Katarzyna Kwiatkowska, prezes Stowarzyszenia, została przeniesiona z Warszawy do prokuratury w Golubiu Dobrzyniu, prokurator Katarzyna Szeska została delegowana do prokuratury w Jarosławiu, prokurator Ewa Wrzosek, została delegowana do prokuratury w Śremie, prokurator Jarosław Onyszczuk, członek zarządu Stowarzyszenia został delegowany do prokuratury w Lidzbarku Warmińskim, prokurator Mariusz Krasoń został delegowany do prokuratury rejonowej z prokuratury regionalnej w Krakowie, już po raz kolejny, prokurator Daniel Drapała z Wrocławia został przeniesiony do prokuratury w Goleniowie.

Wszyscy prokuratorzy dostali 48 godzin na zamknięcie swoich spraw służbowych i życiowych oraz przeniesienie się do odległych miejscowości. Decyzja jest bez uzasadnienia i bez prawa do odwołania.

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS delegacja tych prokuratorów jest szykaną za ich dotychczasową działalność, niezłomną postawę i odwagę w obronie zasad państwa prawnego. Prokurator Krajowy i jego zwierzchnik Zbigniew Ziobro w ten sposób wywierają presję na te konkretne osoby i chcą osiągnąć efekt mrożący wobec innych prokuratorów. To decyzja niehumanitarna i niegodziwa, będąca przejawem autorytarnego sposobu sprawowania przez ministra sprawiedliwości nadzoru nad prokuraturą i całym wymiarem sprawiedliwości zmierzającym do całkowitego ich podporządkowania. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo protestuje przeciwko takim praktykom i żąda ich zaniechania.

Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów


Opinia KOS (37(1)/2021) >>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

98900