Opinia KR III / 2006 – Amnesty International

Opinia KR III / 2006

OPINIA KR III/2006


 


 


Komisja Rewizyjna zapoznała się na spotkaniu w dniu 22 kwietnia 2006 r. z treścią projektu Strategii AI Polska 2006-2010. Stanowisko Komisji zostało przedstawione na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 kwietnia br. Komisja pozytywnie ocenia zmiany dokonane w projekcie na ww. posiedzeniu, uwzględniające jej uwagi.


 


Komisja Rewizyjna uznaje za niekorzystną dla Stowarzyszenia sytuację, w której opracowywane dokumenty operacyjne opierają są na projektach dokumentów strategicznych, które nie zostały do chwili obecnej przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Komisja zwraca się do Zarządu o unikanie w przyszłości podobnych sytuacji.


 


Jednocześnie, Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, iż jedynym obecnie obowiązującym dokumentem o charakterze strategicznym jest Strategia AI Polska 2006-2010 zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 października 2005 r.


 


Komisja Rewizyjna zwraca się do Zarządu o ustosunkowanie się do niniejszej opinii.


 


Przyjęto jednogłośnie, 24 kwietnia 2006 r.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4087