Opinia V/2006 – Amnesty International

Opinia V/2006

OPINIA V /2006

Komisja Rewizyjna przypomina, że zgodnie z art. 17 Regulaminu Funkcjonowania Zarządu „Każdy z członków zarządu ma prawo wypowiadać własne opinie, lecz po podjęciu przez zarząd decyzji obowiązuje ona w tym samym stopniu wszystkich członków zarządu”. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że naruszanie powyższego przepisu (m.in. poprzez publiczne podważanie decyzji Zarządu przez jego członków) budzi głębokie zaniepokojenie i może negatywnie wpływać na działalność i wizerunek Stowarzyszenia.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 4 Statutu, członek Stowarzyszenia może wnieść odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3933