Organizacja Narodów Zjednoczonych: Odejście Mary Robinson stratą dla praw człowieka – Amnesty International

Organizacja Narodów Zjednoczonych: Odejście Mary Robinson stratą dla praw człowieka

-Trudno będzie dorównać Pani Robinson. Swój mandat – obronę praw człowieka – przedkładała ponad interes polityczny.-

Gdy odchodził poprzedni Wysoki Komisarz, Amnesty International nakłaniała ONZ do mianowania następcy -gotowego do publicznej konfrontacji z ludźmi odpowiedzialnymi za poważne naruszenia praw człowieka.- Mary Robinson nie wahała się mówić otwarcie o znaczących nadużyciach wobec praw człowieka. Podkreślała także niepodzielność praw człowieka wskazując na wagę praw ekonomicznych, kulturalnych i społecznych.

-Podczas gdy ONZ-owskie dokonania w dziedzinie praw człowieka są coraz częściej kwestionowane, społeczność międzynarodowa potrzebuje ludzi zdolnych do konsekwentnego realizowania strategii obrony praw człowieka i przeciwstawiania się narastającym naciskom, by rozmyć normy ochrony praw człowieka w imię walki z ‘terroryzmem’ – – oświadczyła Organizacja.

-Rządy potężnych państw nie powinny wywierać wpływu na mianowanie kolejnego Wysokiego Komisarza takiego, który w domniemaniu byłby przychylny ich programom politycznym-.

Amnesty International zwróciła się z usilnym apelem do Kofi Annana, Sekretarza Generalnego ONZ, aby mianowany przez niego następca Mary Robinson był człowiekiem o silnej osobowości, doświadczonym, niezależnym, mającym odwagę mówić tak o zasadach, jak o zagrożeniach dla praw człowieka.

Organizacja apeluje także do społeczności międzynarodowej i rządów uczestniczących w pracach ONZ-owskiej Komisji Praw Człowieka o zapewnienie kolejnemu Wysokiemu Komisarzowi wszelkich środków, w tym finansowych, koniecznych do skutecznej realizacji ONZ-owskiego programowi ochrony praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5202