Organizacje społeczne – polskie władze muszą pilnie zmienić przepisy by pomóc cywilom z Ukrainy – Amnesty International

Organizacje społeczne – polskie władze muszą pilnie zmienić przepisy by pomóc cywilom z Ukrainy

List organizacji zrzeszonych w Grupie Granica do rządu RP oraz parlamentarzystów i parlamentarzystek w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

W związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainę i przyjeżdżającymi do Polski kolejnymi osobami uciekającymi przed działaniami wojennymi, wzywamy rząd RP oraz wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystki do podjęcia pilnych prac legislacyjnych nad wprowadzeniem w wyjątkowo przyspieszonym trybie koniecznych zmian w przepisach, które obejmą:

 • Zapewnienie legalnego wjazdu i pobytu każdemu obywatelowi i obywatelce z Ukrainy na terenie Polski wyłącznie z uwagi na posiadanie obywatelstwa ukraińskiego na niezbędny okres, przynajmniej 6 miesięcy;
 • Zapewnienie prawa do pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na takich zasadach jak obywatele Polscy – dla każdego obywatela i obywatelki Ukrainy bez żadnych dodatkowych wymogów;
 • Zwolnienie z opłat skarbowych za wydawanie zezwoleń na pobyt oraz na pracę obywatelom i obywatelkom Ukrainy;
 • Przekształcenie każdego z funkcjonujących przejść granicznych z Ukrainą w przejścia obsługujące i dopuszczające także ruch pieszy;
 • Przygotowanie szybkiej ścieżki rejestracyjnej dla obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy nie będą posiadali paszportów międzynarodowych, zakończonej wydaniem im tymczasowych dokumentów tożsamości ważnych na terytorium Polski. W oparciu o doświadczenie z ostatnich dni zauważamy w tym zakresie alarmującą sytuację dzieci – wiele dzieci przybywa do Polski bez dokumentów. Konieczne jest zatem uregulowanie ich sytuacji prawnej i pobytowej;
 • Przyznanie każdej obywatelce i obywatelowi Ukrainy, niezależnie od ich statusu pobytowego oraz posiadania ubezpieczenia, prawa do nieodpłatnej pomocy medycznej na terenie Polski finansowanej z budżetu państwa;
 • Umożliwienie polskim samorządom udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy;
 • Zapewnienie legalnego wjazdu do Polski oraz tymczasowego legalnego pobytu na okres przynajmniej 14 dni dla wszystkich osób uciekających z Ukrainy, także z innym obywatelstwem, nawet jeśli nie mają dokumentów uprawniających ich do wjazdu do Polski, by mogli bezpiecznie wrócić do państw pochodzenia.

Ponadto wzywamy rząd do publicznego zapewnienia, że:

 • żadna osoba uciekająca z Ukrainy w sposób nieuregulowany, czyli poza przejściem granicznym, niezależnie od jej obywatelstwa oraz miejsca przekroczenia granicy, nie będzie miała postawionych zarzutów nielegalnego przekroczenia granicy. W ten sposób granicę mogą przekraczać przede wszystkim mężczyźni;
 • wnioski o ochronę międzynarodową będą przyjmowane od każdej osoby, która o to wystąpi niezależnie od jej obywatelstwa;
 • uchodźcy i uchodźczynie z innych państw, będący w Polsce w procedurach azylowych lub integracyjnych, nie będą pozostawieni bez potrzebnego im wsparcia.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

142895