Oslo: podpisano przełomowy traktat o stosowaniu bomb rozpryskowych. – Amnesty International

Oslo: podpisano przełomowy traktat o stosowaniu bomb rozpryskowych.

Działacze na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przewidują, że kolejne państwa podpiszą traktat podczas kolejnych dni trwającej konferencji i ostateczna liczba państw sygnatariuszy może wynieść nawet 100 państw. Podpis pod traktatem oznacza również, że państwa zobowiązują się zapewnić właściwą pomoc i opieką ofiarom użycia tego typu broni. Negocjacje dotyczące treści traktatu odbyły się w maju 2008 roku w Dublinie. By wejść w życie konwencja musi zostać ratyfikowana przez co najmniej 30 państw.
Traktat jest znamiennym zwycięstwem działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Setki organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International, oraz osób poszkodowanych wskutek eksplozji bomb rozpryskowych wsparły światową kampanię i przyłączyły się do Koalicji Przeciw Broni Kasetowej (Cluster Munition Coalition, CMC), która powstała w 2003 roku.
Ustępująca administracja rządu Stanów Zjednoczonych zbojkotowała negocjacje i odmówiła podpisania traktatu. Sygnowania Konwencji odmówiły również Rosja, Chiny oraz Słowacja. Inaczej było w przypadku Afganistanu, który uczestniczył w negocjacjach i początkowego nie zamierzał podpisać konwencji. Kabul ostatecznie dał jednak zielone światło dla sygnowania traktatu.
-Ten traktat przyczyni się do piętnowania użycia tego typu broni. Amnesty International wzywa nową administrację Stanów Zjednoczonych do podpisania zakazu broni kasetowej zaraz po objęciu władzy w Białym Domu- powiedział Brian Wood, koordynator Amnesty International do spraw kontroli broni.
Przez ponad 40 lat bomby kasetowe zabijały i raniły niewinnych ludzi, powodując nieopisane straty i cierpienia dla tysięcy ludzi w ponad 20 państwach. Tego typu broń powoduje śmierć i obrażenia wśród ludności cywilnej zarówno bezpośrednio w czasie ataku i jak i w kolejnych latach z powodu śmiertelnego skażenia, które następuje jeśli bomba nie eksploduje zaraz po uderzeniu.
Bomby kasetowe spowodowały więcej strat w ludziach w Iraku w 2003 roku i w Kosowie w 1999 roku niż jakikolwiek inny rodzaj broni. Masowe użycie tej broni przez Izrael w czasie ataku na Liban w sierpniu 2006 roku przyniosło ponad 200 ofiar cywilnych w rok po zawieszeniu broni. Obok amunicji rozpryskowej pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych znaleziono w Libanie także chińskie bomby kasetowe zamontowane w rakietach wyrzutni 122 mm typu 81 oraz pociski MZD-2 używane do tych rakiet.
Amunicja kasetowa to broń składająca się z wieloczęściowych mniejszych pocisków, które w czasie eksplozji uwalniają się z pojemnika. Bomby kasetowe utrudniają odbudowę terenów powojennych, a usuwanie pozostałości bomb kasetowych pochłania środki, które mogłyby zostać przeznaczone na zaspokojenie innych potrzeb humanitarnych. Wygląd oraz rozmiar bomb kasetowych sprawia, że wyglądają wyjątkowo interesująco i przypominają zabawki. Szacuje się, że 60% ofiar cywilnych stanowią dzieci.
-Amnesty International wierzy, że mimo iż nowy traktat nie jest idealny, pozwoli państwom znacznie zmniejszyć ryzyko śmierci cywilów oraz liczbę osób odnoszących obrażenia trakcie konfliktu oraz po jego zakończeniu- mówi Brian Wood.
Tłumaczyła Joanna Wojciechowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

3277