Ostatni dzwonek dla edukacji antydyskryminacyjnej – Amnesty International

Ostatni dzwonek dla edukacji antydyskryminacyjnej

Zaproszenie na śniadanie prasowe.

Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 proc. polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, a przemoc werbalna jest powszechna. Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy, po kradzieże i pobicia. Tylko kompleksowa edukacja antydyskryminacyjna może stanowić odpowiedź na obecną sytuację.

W Dniu Edukacji Narodowej Amnesty International przypomina o konieczności podjęcia wspólnej pracy wszystkich środowisk na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku szkolnym i lokalnym.

Zapraszamy na śniadanie prasowe i dyskusję nad potrzebą wzmocnienia i wprowadzenia kompleksowej edukacji antydyskryminacyjnej  w szkole.

14 października 10:00
Znajomi Znajomych, Sala Kinowa
Ul. Wilcza 58a, Warszawa

Podczas śniadania prasowego o dobrych praktykach działań antydyskryminacyjnych w małych społecznościach szkolnych i lokalnych opowiedzą:

Małgorzata Ćwikowska – Dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. Szkoła bierze udział w projekcie “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkołach.

Izabela Podsiadło – Dacewicz – z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ekspertka Amnesty International z zakresu przeciwdziałania bullyingowi i dyskryminacji w szkole.

Bogusława Durajska – nauczycielka, opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International nr 106 w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Piątkowisku. Przy współpracy z Amnesty International realizowała krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne szerzące wiedzę, świadomość i zrozumienie praw człowieka w społeczności szkolnej i lokalnej:  Rights – Education – Action Programme, Education for Human Dignity, Odkryj siłę praw człowieka czy Stop Dyskryminacji: Razem mamy siłę!

Draginja Nadaždin – Dyrektorka Amnesty International Polska.

Piotr Skrzypczak – współpracownik projektów edukacyjnych m.in. Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor materiałów do pracy z grupą. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji.  Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber gdzie odpowiada za program Antydyskryminacja.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1088