Oświadczenie w sprawie Ussamy Atara – Amnesty International

Oświadczenie w sprawie Ussamy Atara

W odpowiedzi na pojawiające się informacje, że Amnesty International w 2012 roku doprowadziła do uwolnienia Ussamy Atara, którego francuskie władze uznają za jednego z organizatorów zamachów w Paryżu i Brukseli, organizacja informuje, że nigdy nie prowadziła kampanii w sprawie uwolnienia Ussamy Atara.

W 2010 roku Amnesty International wzywała irackie władze do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej dla Ussamy Atara, ponieważ istniały obawy, że jej nie otrzymuje. Gdy pomoc medyczna została zapewniona, Amnesty International zakończyła działania.

Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami podkreślają prawo osoby poddanej detencji do odpowiedniej opieki medycznej.

Należy dodać, że organizacja nie była zaangażowana w żaden sposób w uwolnienie Ussamy Atara w 2012 roku. Można to zweryfikować w dokumentach Amnesty International, które dostępne są na stronie internetowej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

12238