Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Amnesty International

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości

Amnesty International wyraża zaniepokojenie wypowiedzią Pana Ministra Zbigniewa Ziobry dla Polskiej Agencji Prasowej opublikowanej dnia 10 sierpnia br., w której Pan Minister publicznie zakwestionował działania Rzecznika Praw Obywatelskich i opinię przedstawioną w sprawie odmówienia wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, która jest przedmiotem postępowania przed Sądem Rejonowym w Łodzi.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i jest w swojej działalności niezawisły i niezależny od innych organów państwowych, co zagwarantowano w Konstytucji RP.

Pełniąc swoją rolę Rzecznik Praw Obywatelskich może również wystąpić do sądu z opinią w sprawach indywidualnych, a do kompetencji niezawisłego sądu należy decyzja jak się do tej opinii odniesie.

Minimalne standardy dla funkcjonowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, określone również w dokumentach międzynarodowych, obejmują m.in. funkcjonalną i instytucjonalną niezależność od rządu i autonomię urzędu Rzecznika.

Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje sprawy dotyczące praw osób należących do różnych grup społecznych w bardzo szerokim zakresie, bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa i stoi na straży realizacji zasady równego traktowania. Dlatego żadne naciski, szczególnie ze strony władzy wykonawczej, nie powinny mieć miejsca.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

9654