Oświadczenie w związku z publikacją zdjęć osób, które brały udział w demonstracji pod Sejmem – Amnesty International

Oświadczenie w związku z publikacją zdjęć osób, które brały udział w demonstracji pod Sejmem

Amnesty International z niepokojem obserwuje sposób realizowania czynności procesowych podejmowanych w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie zdarzeń, które miały miejsce w Sejmie i jego bezpośredniej okolicy w dniach 16-17 grudnia 2016 r. związanych ze stosowaniem przemocy wobec posłów oraz innych osób, w celu uniemożliwienia im swobodnego przemieszczania się po terenie Sejmu i jego opuszczenia oraz wywierania w ten sposób wpływu na czynności urzędowe Sejmu tj. o przestępstwo z art. 191 § 1 kk i z art. 224 § 1 kk.

Policja publikując w dniu 18 stycznia br. na stronie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie wizerunki osób biorących udział w spontanicznym zgromadzeniu pod Sejmem w dniach 16–17 grudnia 2016 r. nie wskazała podstawy prawnej takiej publikacji, jak również (wbrew dotychczasowej praktyce) nie powołała się na stosowne postanowienie prokuratora. Z komunikatu wynika, że osoby te poszukiwane są jako „uczestniczące w protestach w dniach 16/17 grudnia 2016” i „mogące mieć związek z wydarzeniami”, bez wskazania w jakim charakterze mają występować w postępowaniu karnym. Jeśli jako świadkowie – nie sposób zaakceptować poszukiwania świadków zdarzenia poprzez publikowanie ich wizerunków. Jeśli jako podejrzani – brak jest informacji o stosownych decyzjach procesowych.

W takiej sytuacji publikacja wizerunków może stanowić naruszenie dóbr osobistych i być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na efekt mrożący takiego działania Policji, w przypadku publikowania wizerunku osób realizujących swoje konstytucyjne uprawnienia w zakresie wolności zgromadzeń.

Fot. Lukas Plewnia www.polen-heute.de, źródło Flickr CC 2.0.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

12627