Otworzyć obozy na Sri Lance! – Amnesty International

Otworzyć obozy na Sri Lance!

W dwa miesiące po zakończeniu walk, władze Sri Lanki nadal nie podejmują odpowiednich kroków w celu zaspokojenia potrzeb osób niedawno wysiedlonych. Obozy są przepełnione, warunki sanitarne są bardzo złe.
Obozy są właściwie więzieniami. Zarządza nimi wojsko, a osoby je zamieszkujące nie mogą ich opuścić. Ponadto, odmawia się im dostępu do podstawowych środków ochrony prawnej. Twierdzenie rządu, iż musi trzymać ludzi w obozach w celu przeprowadzenia selekcji, nie jest uzasadnionym powodem do przetrzymywania cywilów, w tym całych rodzin, osób starszych i dzieci, przez nieokreślony okres czasu.

Osobom wysiedlonym zabrania się nawet rozmów z pracownikami organizacji pomocowych. Jako że wstępu do obozów nie ma żadne międzynarodowe ciało nadzorcze, wielu ludzi pozostaje bez ochrony i jest narażonych na wymuszone zaginięcia, porwania, arbitralne aresztowania i przemoc na tle seksualnym.
Według szacunków władz, walki pomiędzy armią Sri Lanki a Tamilskimi Tygrysami doprowadziły do wysiedlenia 409.000 osób. Przynajmniej 280.000 zostało wysiedlonych z obszarów kontrolowanych wcześniej przez Tamilskich Tygrysów. Dramatyczny napływ ludzi uciekających przed walkami i przekraczających granicę na obszary kontrolowane przez rząd, miał miejsce od marca 2009. Wysiedleni, w tym przynajmniej 50.000 dzieci, przebywają w 41 obozach znajdujących się w czterech okręgach kraju. Większość wysiedleńców znajduje się w Okręgu Vavuniya, w którym znajduje się największy obóz – Manik Farm.
Kiedy Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon odwiedził niektóre z obozów w maju, stwierdził: -Podróżowałem po świecie i odwiedzałem podobne miejsca, ale do tej pory jest to najbardziej zatrważający obraz, jaki kiedykolwiek widziałem.-
Chociaż dokonał się już pewien postęp w dostarczaniu podstawowych środków do życia, trzeba jeszcze wykonać dużą pracę jeśli chodzi o prawo do opieki zdrowotnej, żywności, wody, czy do spotkania z rodziną.
Amnesty International wezwała również rząd Sri Lanki do zakończenia ograniczenia wolności i swobody poruszania się; do zapewnienia, by obozy miały charakter cywilny i były zarządzane przez władze cywilne, a nie przez wojskowych; do natychmiastowego zezwolenia krajowym i międzynarodowym organizacjom, w tym organizacjom pomocowym i obserwatorom, na dostęp do obozów.
21 maja rząd Sri Lanki stwierdził, że wysiedleńcy zostaną przesiedleni w ciągu 180 dni. Jednakże, bardzo niewielu osobom pozwolono do tej pory na powrót do swoich domów lub na spotkanie z przyjaciółmi czy członkami rodzin, którzy znajdują się w innych miejscach – ludzie pozostający w obozach nadal nie mogą opuszczać ich terenu. Amnesty International wzywa rząd Sri Lanki do zakończenia polityki przymusowego zamykania ludzi w obozach, które jest równoznaczne z arbitralnym więzieniem. Rząd Sri Lanki musi pozwolić osobom, które potrzebują tymczasowego schronienia w tych miejscach, na swobodne poruszanie się.
Z pomocą społeczności międzynarodowej i przy udziale samych wysiedleńców, rząd Sri Lanki musi stworzyć jasne wzorce i harmonogramy, aby zapewnić, by wysiedleńcy mogli bezpiecznie powrócić do swoich domów lub znaleźć inne, trwałe rozwiązania – takie jak przesiedlenie – tak szybko, jak to możliwe. Poprzyj kampanię -Otworzyć obozy!- na Facebooku tłum. B. Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2995