Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw – Amnesty International

Pacjentko! Korzystaj ze swoich praw

Federacja chce w przystępny sposób informować, jakie możliwości działania są dostępne oraz jak i kiedy z nich korzystać. Podczas kampanii do dyspozycji pacjentek są też prawniczki i prawnicy z Zespołu Pomocy Prawnej działającego przy Federacji, udzielający porad bezpłatnie i anonimowo podczas dyżurów telefonicznych i poprzez forum on-line.
Tematyka planowanej kampanii dotyczy zdrowia i praw pacjenta, czyli spraw niezwykle istotnych dla każdej i każdego z nas. Wszyscy możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy lekarz odmawia dostępu do świadczenia, gdy nie przekazuje pełnej informacji o stanie zdrowia albo utrudnia dostęp do dokumentacji medycznej. Znając przysługujące nam prawa możemy rozpoznać, kiedy nie są one przestrzegane i wiemy, w jaki sposób reagować. Kampania w szczególności skierowana jest do pacjentek, gdyż ze względu na swoją specyfikę w zakresie praw reprodukcyjnych, kobiety częściej korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej, przez co są bardziej narażone na naruszanie ich praw.
Kampania organizowana jest przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z partnerami – Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Amnesty International, Feminoteką oraz Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny nad kampanią objęły radio TOK FM, Tygodnik Przegląd oraz portal Kobiety.pl.
Czym jest Zespół Pomocy Prawnej-
Zespół Pomocy Prawnej działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od ponad dwóch lat. Skupia on grupę prawniczek i prawników, którzy odpowiadają na pytania z różnych gałęzi prawa, jednak specjalizują się w pomocy prawnej kobietom w sprawach dotyczących ich zdrowia i praw reprodukcyjnych, w szczególności w przypadkach odmowy świadczeń medycznych przysługujących im zgodnie z prawem. Działalność Zespołu wspierają prowadzone w Federacji dyżury prawnicze w Telefonie Zaufania (każdy wtorek i czwartek, godz. 16:00-20:00, tel. 0-22 635 93 92) oraz poradnictwo prawne on-line (http://federa.phorum.pl/viewforum.php-f=29, na stronie Federacji www.federa.org.pl znajduje się również bezpośredni odnośnik). Dla wielu kobiet jest to jedyna szansa na uzyskanie porad prawnych bezpłatnie i anonimowo. W szczególnych przypadkach Zespół podejmuje się również interwencji i reprezentowania kobiet przed sądem oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2564