PAKISTAN – Jawed Khan – Amnesty International

PAKISTAN – Jawed Khan

W Pakistanie, prawo stanowi, że osoba, która w momencie popełnienia przestępstwa nie ukończyła 18 lat nie może zostać skazana na karę śmierci. Jednak władze Pakistanu wierzą, że Jawed ukończył 18 lat, kiedy dopuścił się zbrodni. W 2003 r. jego ojciec przedstawił w sądzie akt urodzenia, który został uznany za fałszywy.
Od dłuższego czasu Jawed jest przetrzymywany w bardzo złych warunkach, w celi śmierci w centralnym więzieniu w Faisalabad. Obecnie ma 23 lata. Przesłał do Prezydenta Pakistanu list, w którym prosił o zachowanie życia, oraz prosił Sąd, żeby sprawdził w jakim dokładnie wieku był, kiedy dopuścił się przestępstwa.

Prosimy Ciebie o wysłanie listu do Prezydenta Pakistanu, w którym napisz, że:

  • Jesteś młodą osobą z Polski
  • Myślisz, że kara śmierci jest zła, i przypominając, że prawo w Pakistanie zabrania skazywać na karę śmierci osoby, które nie ukończyły 18 lat w momencie popełnienia przestępstwa
  • Prosząc o łaskę i zmianę kary śmierci orzeczoną wobec Jawed Khan na karę więzienia ponieważ istnieją poważne wątpliwości, że w momencie popełniania przestępstwa nie ukończył on 18 lat.

Prosimy o wysyłanie listów na adres:
Prezydent Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

4264