Pakistan: Młodociani przestępcy opuszczają cele śmierci – Amnesty International

Pakistan: Młodociani przestępcy opuszczają cele śmierci

Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International, apelowała do Prezydenta o złagodzenie kary śmierci zasądzonej młodocianym przestępcom podczas rozmowy, jaka miała miejsce 12 grudnia br. Ten ważny krok umacnia światową tendencję do znoszenia kary śmierci zarówno w stosowanej praktyce, jak w kodeksach karnych.

Innym ważnym doniesieniem dotyczącym kary śmierci jest informacja o deklaracji prezydenta Libanu, Emile Lahoud, złożonej w rozmowie z Sekretarz Generalną Amnesty International, iż w okresie sprawowania przez niego władzy prezydenckiej w Libanie będzie obowiązywać moratorium na wykonywanie egzekucji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

5125