Pakistan: Tworzenie obozów dla uchodźców w rejonach plemiennych jest ryzykowne – Amnesty International

Pakistan: Tworzenie obozów dla uchodźców w rejonach plemiennych jest ryzykowne

ASA 33/025/2001
AI jest zdania, że tworzenie takich obozów dopomoże zapewnić ochronę uciekinierom przed atakami amerykańskimi, jednak umiejscowienie ich w rejonach plemiennych stanie się źródłem problemów dla pracowników służb niosących pomoc, społeczności lokalnych, niezależnych obserwatorów i samych uchodźców .

Planowane jest utworzenie około 30 obozów dla blisko 200.000 osób w Balochistanie i w Pólnocno – Zachodniej Prowincji Przygranicznej. Znane są ustalenia dotyczące położenia dziewięciu z nich, a cztery są już w trakcie organizowania przez Wysokiego Komisarza ds Uchodźców i organizacje pozarządowe.

Wspomniane tereny zamieszkiwane są przez Pasztunów, najliczniejszą grupą etniczną w Afganistanie. Wielu pakistańskich Pasztunów popiera Talibów, natomiast wykazuje wrogość wobec innych grup etnicznych. Odnotowano już przypadki zakłócania budowy obozów przez miejscową ludność przeciwną obozom dla uchodźców z Afganistanu.

Kolejnym problemem jest zła infrastruktura dróg we wspomnianych rejonach uniemożliwiająca regularny ruch pojazdów, a także niedobór wody i pożywienia. Uchodźcy staną się konsumentami skąpych zasobów pogłębiając tym wrogość wobec siebie miejscowej ludności, co może poważnie zagrażać bezpieczeństwu.

Usytuowanie tych obozów zaledwie o kilka kilometrów od granicy grozi przenikaniem do nich bojowników z Afganistanu. Rząd Pakistanu wielokrotnie wyrażał obawy przed tym, że Talibowie lub członkowie ugrupowań islamistycznych mogą podawać się za uchodźców. W takiej sytuacji należy zagwarantować przedstawicielom UNHCR-u i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża możliwość monitorowania procedur przyjmowania uchodźców.

Przez długą i nieszczelną granicę do Pakistanu codziennie przechodzi 1000 do 2000 Afgańczyków. Amnesty International usilnie nalega, aby prezydent Pakistanu spowodował rozmieszczenie obozów dla tych ludzi w takiej odległości od granicy afgańskiej, która zapewni im pełne bezpieczeństwo, a obozom – w pełni cywilny charakter.

Organizacja ponawia apel o otwarcie granic dla uchodźców i ponownie apeluje do społeczności międzynarodowej o udzielenie rządowi pakistańskiemu niezbędnej pomocy w jego działaniach dla zapewnienia dostatecznej ochrony uchodźcom.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

5253