Pakistan/Afganistan: Tysiące wysiedleńców na obszarach przygranicznych – Amnesty International

Pakistan/Afganistan: Tysiące wysiedleńców na obszarach przygranicznych

Ponad 20 000 ludzi uciekło z Pakistanu do wschodniej części Afganistanu, aby znaleźć się poza rejonem walk pomiędzy siłami rządowymi a popierającymi Talibów powstańcami na  Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie (FATA). Jednocześnie władze FATA zwróciły się do afgańskich uchodźców w regionie Bajaur z poleceniem jego opuszczenia.
-Zarówno rząd Pakistanu jak i Afganistanu, a także międzynarodowe siły działające w Afganistanie mają prawny obowiązek zapewnić bezpieczny przejazd, stałą ochronę i pomoc humanitarną uchodźcom oraz wewnętrznym wysiedleńcom po obu stronach granicy. Powinny one także zapewnić bezpieczne funkcjonowanie miejscowych oraz międzynarodowych agencji humanitarnych, które niosą pomoc potrzebującym-, oświadczył Sam Zarifi, dyrektor Amnesty International w regionie Azji i Pacyfiku.
-Ciągłe walki w południowym Afganistanie oraz konflikt w północnym Pakistanie zagrażają życiu cywilów szukającym schronienia. Przewiduje się, iż wraz z końcem świętego dla muzułmanów miesiąca Ramadan jeszcze więcej cywilów opuści domy szukając schronienia przed walkami.-
Jak twierdzi Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR), do połowy września ponad 600 rodzin uciekło przed konfliktem w Bajaur w FATA, gdzie w ostatnich miesiącach wojskowa kampania pakistańska skierowana przeciwko powstańcom antyrządowym przyczyniła się do eskalacji konfliktu. Rodziny te znalazły się w jednym szeregu z 3 364 innymi, które na początku sierpnia schroniły się w Shigal, Marawara, Dangam oraz innych rejonach afgańskiej prowincji Kunar.

Jak informuje UNHCR, większość uciekających z Pakistanu rodzin tymczasowo przebywa u swych plemiennych krewnych bądź u rodzin w Kunar, lecz wciąż około 200 z nich pozostaje bez dachu nad głową. Według raportów Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża większość wysiedlonych z Bajaur to kobiety i dzieci.

-Uchodźcy ci trafiają z deszczu pod rynnę. Uciekają przed walkami w Pakistanie, lecz stale narażeni są na to, iż znajdą się na linii ognia w afgańskim konflikcie pomiędzy siłami koalicji a Talibami oraz innymi antyrządowymi grupami-, stwierdził Zarifi.
W dostarczaniu pomocy humanitarnej dla pakistańskich uchodźców w prowincji Kunar pośredniczy afgański rząd, gdyż zarówno drogi tu prowadzące jak i sam obszar nie są bezpieczne.
Ogromnie ważne jest, aby rząd oraz międzynarodowe siły bezpieczeństwa w Afganistanie, jak i siły antyrządowe zapewniły pomocy humanitarnej dla narażonych na niebezpieczeństwo uchodźców wolny i bezpieczny przejazd, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupy mające prawo do specjalnej ochrony, a więc kobiety, dzieci i osoby starsze.
Tło
Konflikt zbrojny w regionie Bajaur oraz dolinie Swat w Północno-Zachodniej Prowincji Granicznej rozpoczął się na początku sierpnia, wzmógł się zaś we wrześniu. Jak wskazują raporty, ponad 250 000 ludzi zostało wysiedlonych.
Tłumaczyła Justyna Król

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3392